PENGENALAN

Kedudukan Malaysia di Laut China Selatan menjadikan negara ini sebagai salah sebuah Negara Islam yang berkedudukan paling strategik dalam perkembangan politik dan ekonomi global. Menurut Friedman, peta tumpuan politik dan ekonomi global pada masa yang akan datang beralih dari Lautan Atlantik ke Lautan Pasifik, justeru mana-mana negara yang mendominasikan Lautan Pasifik akan menjadi kuasa besar dunia. Kedudukan Laut China Selatan yang boleh dianggap sebagai sabagai satu juzuk kepada Wilayah Lautan Pasifik, boleh jadi merupakan rantau terpenting kepada persaingan politik dan ekonomi global pada masa kini. Negara China dan Jepun, negara Ekonomi kedua dan ketiga terbesar di dunia, terletak berhampiran rantau ini di samping Negara-negara ASEAN yang juga mempunyai peranannya yang penting. Situasi ini sekali gus meletakkan Malaysia, sebagai salah sebuah Negara Islam yang berperanan penting dalam perkembangan geo-politik serantau, secara tidak langsung berperanan penting di peringkat global.

Rantau Asia Tenggara hari ini

Mutakhir ini, Negara-negara ASEAN yang terletak di rantau Laut China Selatan dilihat semakin penting dari segi kestabilan politik dan ekonomi global. Kawasan ini telah diisytiharkan sebagai Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) pada tahun 1971, menandakan komitmen negara-negara anggota untuk menjadikan kawasan ini aman dan stabil dari segi politik. Manakala pada tahun 2015 yang lalu pula, negara-negara anggota ASEAN telah bersepakat untuk menjadikan ASEAN sebagai komuniti politik-keselamatan, ekonomi dan sosiobudaya yang akan menyemarakkan lagi pembangunan di rantau ini. Kewujudan keamanan dan kestabilan politik menjadikan rantau ini sebagai rantau yang terhindar dari konflik-konflik besar sejak Perang Vietnam yang lalu. Kerjasama ekonomi dan kedudukannya yang strategik menjadikan rantau ini pula terus makmur dan subur untuk pertumbuhan di masa hadapan. Oleh sebab itu, Asia Tenggara menjadi antara rantau yang paling giat berkembang pada hari ini, dan ASEAN merupakan forum serantau yang memainkan peranan yang sangat penting.

Dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN, terdapat tiga buah Negara Islam yang menjadikan pengaruh Islam cukup besar dalam perkembangan politik-keselamatan, ekonomi dan sosiobudaya di rantau ini. Negara-negara tersebut ialah Indonesia, Malaysia dan Brunei. Selain daripada tiga Negara Islam tersebut, terdapat komuniti Islam yang agak ramai di negara-negara lain seperti Filipina, Thailand dan Myanmar. Jumlah keseluruhan populasi Islam di rantau Asia Tenggara ini ialah menghampiri 270 juta orang, iaitu hampir separuh daripada populasi keseluruhan. Selain daripada itu, dari segi akar umbi sejarah, pengaruh Islam sememangnya cukup kuat di rantau ini sejak 800 tahun yang lalu. Beberapa Kesultanan Melayu-Islam telah lahir dalam tempoh tersebut seperti Kesultanan Kedah, Kesultanan Melaka, Kesultanan Campa dan Kesultanan Acheh. Kedua-dua faktor silam dan faktor semasa ini, menjadikan pengaruh Islam begitu penting terhadap geo-politik rantau Asia Tenggara hari ini terutamanya dalam aspek kestabilan politik.

Pengaruh Negara China terhadap geo-politik rantau Asia Tenggara juga semakin signifikan semenjak negara itu mengamalkan dasar terbuka mulai awal 1990-an. Hubungan Negara China dan rantau Asia Tenggara bukanlah baru, malah telah bermula sejak zaman silam lagi. Semasa era Dinasti Ming, hubungan diplomatik antara China dan Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara semakin diperluaskan. Berlaku juga migrasi penduduk daripada Tanah Besar China ke Negara-negara Asia Tenggara, sehingga terdapat ramai Etnik Cina yang menduduki Negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia. Kelompok-kelompok migran Etnik Cina tersebut, kemudiannya menjadi penting pada hari ini disebabkan mereka menjadi pemain utama pembangunan ekonomi di negara-negara yang dinyatakan. Secara tidak langsung, peranan China dan migran Cina yang dikenali sebagai kelompok Cina Antarabangsa, juga begitu penting dalam mencorakkan geo-politik rantau Asia Tenggara terutama yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

Disebabkan pengaruh besar China terhadap geo-politik rantau Asia Tenggara ini, maka China telah dianggap rakan dagangan ASEAN yang begitu penting. Akibat daripada krisis mata wang pada tahun 1997, mesyuarat berkala antara ASEAN dan China yang turut melibatkan Jepun dan Korea Selatan telah digerakkan. Forum ini lebih dikenali sebagai ASEAN Plus Three (APT) yang berperanan sebagai penyelaras kerjasama antara ASEAN dengan tiga negara besar Asia Timur. Semenjak perisytiharan Kenyataan Bersama Tentang Kerjasama Asia Timur hasil daripada Sidang Kemuncak APT di Manila pada tahun 1999, negara-negara yang terlibat telah menjalankan perundingan yang berterusan. Di peringkat awal penubuhannya, APT bukan sahaja berunding mengenai perkara yang berkaitan krisis mata wang, tetapi diperluaskan kepada perkara-perkara yang lain seperti perdagangan, keselamatan makanan, pengurusan bencana, pembangunan lestari dan gerakan anti-terrorisme. Dengan tertubuhnya APT ini, kedudukan geo-politik Asia Tenggara menjadi semakin signifikan dalam lakaran peta global.

Semenjak wujudnya APT, forum ini telah memainkan peranan yang cukup penting kepada kestabilan politik-keselamatan, ekonomi dan sosiobudaya di Wilayah Laut China Selatan dan Asia Timur. Pada tahun 2001, APT telah membentuk satu Kumpulan Pengkaji Asia Timur untuk mencadangkan mekanisme terbaik untuk APT berperanan. Salah satu saranan kumpulan ini ialah dengan penganjuran Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS) setiap tahun. EAS yang pertama telah dianjurkan oleh Malaysia pada tahun 2005, yang turut dihadiri oleh Russia sebagai negara pemerhati. Pada persidangan yang pertama ini, keanggotaan APT telah diperluaskan dengan turut melibatkan negara-negara yang boleh menjadi rakan strategik di Asia Timur iaitu India, Australia dan New Zealand. Berikutan dengan itu, APT telah mula dikenali sebagai ASEAN Plus Six (ASEAN+6). Keanggotaan ASEAN+6 ini menjadikan forum ini sebagai salah satu forum serantau yang cukup berpengaruh dari segi politik-keselamatan, ekonomi dan sosiobudaya di peringkat global.

Peranan ASEAN+6 sememangnya mendapat perhatian dua kuasa besar dunia, Russia dan Amerika Syarikat. Pengaruh besar China di Wilayah Laut China Selatan ini dilihat menimbulkan kebimbangan kedua negara tersebut, justeru usaha perlu diambil untuk mengimbangi dominasi China di wilayah ini. Pada EAS ke-6 tahun 2011, keanggotaan persidangan ini telah diperluaskan dengan turut melibatkan Russia dan Amerika Syarikat. Keanggotaan baru dalam EAS ini kadang-kadang turut dikenali sebagai ASEAN Plus 8. Dengan keanggotaan baru Russia dan Amerika Syarikat ini, menjadikan rantau Asia Tenggara semakin penting dalam mencorakkan kestabilan politik, ekonomi dan masyarakat global. Sepertimana yang disepakati, persidangan ini bukan sekadar menjadi forum untuk membincangkan aspek kewangan dan perdagangan, tetapi juga seluruh aspek yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan masyarakat termasuklah alam sekitar dan keselamatan. Dengan pengertian lain, faktor geo-politik Asia Tenggara semakin penting dalam percaturan global.

DR MOHD ZUHDI MARSUKI
Pusat Penyelidikan PAS - HARAKAHDAILY 17/7/2018

PEMBENTUKAN Pemerintahan Islam telah berlaku secara beransur-ansur di Nusantara, bermula dari tahap penyebaran Islam kepada tahap penerapan Syariah, sehingga akhirnya mewujudkan sebuah Kerajaan dan Pemerintahan Islam. Berbanding dengan Samudera-Pasai yang menjadi pusat perkembangan dakwah Islam, kemunculan Melaka dengan Sistem Pemerintahan Islam adalah lebih menonjol. Walaupun secara relatif, kewujudan Melaka adalah sezaman dengan Samudera-Pasai, tetapi kerana Samudera-Pasai mewarisi Perlak yang wujud sejak 840M, maka perkembangan Sistem Pemerintahan Islam di Melaka lebih mendapat perhatian. Latar belakang Kerajaan-kerajaan Islam di Utara Sumatera itu lebih dipengaruhi oleh tradisi Arab-Parsi-India, kerana Raja-raja mereka dikaitkan dengan negara-negara tersebut, sedangkan Melaka benar-benar mewarisi dan mewakili peradaban Melayu Islam. Kewujudan Melaka yang merupakan lanjutan Kerajaan Sriwijaya, telah memperlihatkan percantuman Sistem Pemerintahan Islam dengan tradisi Kekerajaanan Melayu di Nusantara.

Menurut Auni Abdullah, Kerajaan Islam di Melaka telah menyambung tradisi sebelumnya (Perlak dan Samudera-Pasai) dengan mewujudkan kesinambungan Pemerintahan Islam dan pelaksanaan Syariat. Pemerintahan Islam di Melaka lebih bertenaga, perkasa dan berwibawa berbanding Kerajaan-kerajaan Islam di Utara Sumatera, di mana Melaka bukan sahaja menjadi pusat peradaban Islam, tetapi sebuah kuasa politik yang mampu membentuk empayar dan menjadi tumpuan pedagang dari seluruh dunia. Hakikat kemajuan yang dicapai oleh Melaka ini adalah berpunca daripada Sistem Pentadbiran dan Pemerintahan Islam yang dipraktiskan. Dengan Sistem Pemerintahan Islam yang dicantumkan dengan Sistem Pemerintahan Melayu Tradisional telah dapat membina kekuatan baru sehingga mengangkat kedudukan Melaka dalam bidang politik dan juga ekonomi. Tradisi Pemerintahan Islam yang diterap daripada model kepemimpinan Rasulullah S.A.W dan para Khulafa' ar-Rashidin telah melahirkan suasana baru dalam kehidupan bernegara bagi orang Melayu yang sebelum ini sangat mendewa dan mensucikan Raja-raja melalui konsep "devaraja", kepada menjadikan Sultan sebagai bayangan Allah di atas muka bumi yang ditaati selagi baginda semua mentaati Allah dan Rasul-Nya.

Sultan: Zilalullah Fil Ardh

Sebelum penubuhan Melaka, belum ada Kerajaan-kerajaan Tanah Melayu menggunakan istilah "Sultan" untuk merujuk kepada Rajanya, kecuali Raja Kedah, Sultan Muzaffar Shah yang memeluk Islam pada 1136M. Penggunaan gelaran Sultan telah menjadi tradisi di Utara Sumatera sejak 840M, kemudian dikembangkan oleh Melaka sejak peng-Islaman Parameswara sekitar 1267M. Dalam sejarah Islam, istilah Sultan hanya muncul selepas zaman Dinasti Saljuk (1037-1194M), sedangkan sebelumnya hanya wujud Khalifah. Nizam al-Mulk (m. 1085M), pemimpin dan pemikir Saljuk yang terkenal, melalui karyanya, Siyasat al-Muluk mengatakan Sultan adalah institusi yang sah dalam Islam, di mana ia bertindak sebagai pemerintah yang memegang kekuasaan, manakala Khalifah kekal sebagai ketua negara. Pendapat ini turut didukung oleh ulamak besar, Imam al-Juwaini (m. 1092M) dan Imam al-Ghazali (m. 1111M). Pandangan mereka menjadi landasan terhadap kewujudan sistem kesultanan dalam Pemerintahan Islam di Nusantara.

Oleh kerana Sultan-sultan di Alam Melayu yang wujud sejak 840M, termasuk Kesultanan Melaka menjadi pemimpin umat dan negara, maka ia memenuhi maksud al-Ghazali apabila mereka memerintah berpandukan Islam. Menurut al-Ghazali, Kesultanan adalah suatu keperluan yang menjadi jambatan antara agama dan urusan dunia, iaitu bertanggungjawab menguatkuasakan Syariat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara keseluruhannya. Pada zaman Melaka, disebabkan peranan ini, Sultan-sultan memakai gelaran "Khalifatullah fil Ardh" (Pengganti Allah di muka bumi) dan "Zilalullah fil Ardh" (Bayangan Allah di muka bumi) untuk menggambarkan peranan Sultan terhadap pelaksanaan Hukum Allah dan penyebaran agama-Nya. Atas sebab itu, walaupun Melaka adalah sebuah empayar yang merdeka, ia tetap mempunyai hubungan dan ketundukan kepada Khalifah-khalifah Islam di Kaherah (Daulah Abbasiyah) dan Istanbul (Daulah Othmaniyah). Melaka tetap menerima bahawa Khalifah adalah ketua bagi orang-orang beriman (Amir al-Mukminin).

Struktur pentadbiran Melaka

Dengan berasaskan Sistem Kesultanan, Pemerintahan Melaka mengekalkan tradisi pentadbiran Melayu, di mana para pembesar menjadi pentadbir atau Wazir-wazir dengan portfolio khusus. Pada asasnya, sistem ini berasaskan pentadbiran Kerajaan Melayu di Palembang dan Singapura, sebelum Sistem Islam diterapkan. Dalam sistem pentadbiran yang bermula pada zaman Sultan Muhammad Shah, pembesar utama Melaka ada empat tingkat iaitu Orang Besar Empat, Orang Besar Lapan, Orang Besar 16 dan Orang Besar 32. Pentadbir utama ialah Orang Besar Empat yang terdiri dari Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksamana. Bendahara yang menjadi Menteri Utama Melaka adalah ketua pentadbir (seperti Perdana Menteri), dengan tokoh yang paling terkenal ialah Tun Perak. Di samping itu juga, wujud jawatan-jawatan lain yang merupakan pengukuh pentadbiran di Melaka, yang biasa bergelar Datuk, Penghulu, Pemungut Cukai dan Saudagar. Struktur ini menggambarkan ketersusunan sistem pentadbiran Kerajaan Melaka.

Selaku ketua pentadbir, Bendahara adalah penasihat utama Sultan dalam soal pentadbiran dan hubungan luar negara, memberi arahan-arahan atas kepentingan negara dan menjaga alat-alat kebesaran ketika kemangkatan Sultan, selain sebagai Ketua Hakim dan Ketua Pentadbiran. Selalunya Bendahara terlebih dahulu memegang jawatan Temenggung dan Penghulu Bendahari, sebelum dilantik ke jawatan tertinggi itu, dan memakai gelaran Seri Nara Diraja. Pada awalnya Bendahara dibantu oleh dua Wazir, Temenggung dan Seri Bija Diraja yang masing-masing bertanggungjawab terhadap keamanan dan perdagangan serta ketumbukan hulubalang di Melaka. Selain bertanggungjawab terhadap keselamatan dalam negeri, Temenggung yang bergelar Seri Maharaja juga adalah ketua protokol dan bertanggungjawab terhadap Hulubalang Besar dan Laksamana. Penghulu Bendahari yang diwujudkan kemudian adalah Setiausaha Kerajaan dan penjaga khazanah negara, manakala Syahbandar pula menjadi penyelia pelabuhan dan pemungut cukai. Pada zaman Sultan Mansor Shah, jawatan Laksamana diwujudkan secara rasmi sebagai ketua angkatan laut, yang setara dengan Seri Bija Diraja yang bertanggungjawab terhadap pertahanan darat. Dengan struktur pentadbiran dan bidang tugas para pembesar yang tersusun ini, Melaka telah bangkit sebagai kuasa politik Islam di Nusantara.

Pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan

Pemerintahan Kesultanan Islam yang berasaskan struktur pentadbiran Melayu di Melaka telah memperlihatkan pengaruh Islam yang kuat apabila Sultan Muzaffar Shah menjadikan Islam sebagai agama rasmi Melaka, sekali gus meletakkan Islam sebagai Dasar Pemerintahan Negara. Semua urusan negara ditadbir menurut peraturan Syariat dan hubungan dengan Negara-negara Islam, khususnya Khalifah di Kaherah diperkukuhkan. Sultan Muzaffar Shah kemudiannya memperkenalkan Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka sebagai penguatkuasaan Undang-undang Syariat, di mana jawatan Qadhi diwujudkan untuk mengendalikan urusan kehakiman negara di bawah Bendahara. Elemen-elemen pentadbiran tradisional Melayu dikekalkan dalam pentadbiran Melaka, tetapi unsur-unsur Islam diterapkan sehingga elemen Melayu tradisional tidak bercanggah dengan Syariat. Keterbukaan Islam menerima sistem-sistem pentadbiran yang sedia ada, kemudian diterapkan dengan prinsip-prinsip Islam seperti persamaan, keadilan, Syura dan sebagainya, telah membolehkan Islam berperanan besar terhadap Kerajaan Melayu di Melaka.

Pengaruh Islam yang lebih ketara dalam pemerintahan di Melaka ialah dengan berlakunya penglibatan para ulamak dalam pentadbiran kerajaan dan peranan kerajaan sendiri yang mendukung gerakan dakwah Islamiyah di Nusantara. Semenjak Makhdum Syed Abdul Aziz menjadi guru agama dan penasihat kepada Parameswara dan Raja Kechil Besar, para ulamak seperti Qadhi Yusof, Qadhi Munawar Shah, Maulana Abu Bakar dan Maulana Sadar Jahan telah berperanan sebagai penasihat Sultan, Qadhi dan juga penggubal undang-undang yang berasaskan Syariat sebagai Undang-undang Melaka. Kerajaan Melaka juga menggalakkan kehadiran ulamak luar untuk mengembangkan ilmu dan berdakwah di Melaka. Kemudian, melalui aktiviti pendidikan, penterjemahan dan penulisan yang berlaku di istana-istana dan masjid, telah melahirkan pula para pendakwah seperti Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga, yang kemudiannya dengan dukungan Kerajaan Melaka, telah mengembangkan dakwah ke seluruh pelusuk Nusantara. Tidak dapat ditolak, bahawa peranan Pemerintahan Islam di Melaka sangat membantu proses dakwah ini, sehingga para sarjana merumuskan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam pada abad ke-15M.

MOHD FADLI GHANI
Pusat Penyelidikan PAS
1 Zulkaedah 1439 / 14 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 16/7/2018

●     SATU negara kecoh hari ini kerana Speaker Dewan Rakyat dilantik tidak mengikut peraturan, kata yang membantah.

●     Segala polemik di media sejak Jun dikemuka, bahawa pencalonan belum selesai.

      Baru 15 Julai, media massa menyiarkan bahawa Tun Perdana Menteri (PM) mengesahkan Bekas Hakim Mahkamah Rayuan menjadi calon Speaker.

Yang dipertanyakan, telah dijawab mudah:

     Datuk SU Dewan Rakyat dakwa surat pencalonan diterima pada 2 Julai 2018, walaupun pada 14 Julai pemimpin PH masih membahas siapa calon sepatutnya.

      Timbalan PM mungkin terlupa, pada 1999, PKN (nama lama PKR) mencalonkan Prof Chandra Muzaffar untuk jawatan sama, tetapi ditolak kerana notis tak cukup hari.

     Hari ini, Dewan Rakyat bergegar kerana Speaker dilantik dengan notis yang dipercayai tak cukup hari.

Rakyat kalau bodoh memang jadi makanan pemimpin jahat dan penipu. (Dalam benak pemimpin) "Ala kalau tipu pun dosa peribadi saja, bukan jadi kafir pun."

Tapi aku rasalah, Datuk SU Dewan Rakyat mungkin guna surat yang tersurat dalam takdir Allah di Luh Mahfuz, pasti sebelum 2 Julai.

IBNU KARIMAH
3 Zulkaedah 1439 - HARAKAHDAILY 16/7/2018

PAS berpandangan pemilihan Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat (YDP) pagi ini tidak memenuhi Peraturan Mesyuarat 4(1) yang mensyaratkan pemberitahuan kepada Setiausaha Dewan Rakyat "dengan bersurat sekurang-kurangnya empat belas hari sebelum hari mesyuarat".

Hal ini kerana kenyataan media oleh beberapa pimpinan Pakatan Harapan (PH) termasuk Menteri-menteri menunjukkan pada 2hb Julai iaitu 14 hari sebelum sidang hari ini tiada keputusan lagi di pihak Kerajaan PH untuk menamakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat.

Pada 6hb Julai 2018, Rais Yatim menyatakan kesediaan untuk menjadi Yang di-Pertua Dewan Rakyat. 8 hb Julai pula, Malaysiakini melaporkan bahawa Saifuddin Abdullah selaku Setiausaha Sekretariat PH menyatakan cadangan YDP baru sahaja disenarai pendek dan setiap parti komponen PH telah mencadangkan calon masing-masing.

Pada 10hb Julai pula Wan Azizah dalam Malaysiakini menyatakan bahawa semalam pemimpin PH telah memuktamadkan satu nama bagi jawatan tersebut.

Pada 11hb Julai pula NSTP melaporkan ahli Parlimen Sungai Petani, Datuk Johari Abdul, yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Gurun, menolak tawaran jawatan Speaker Dewan Rakyat dan turut memaklumkan perkara itu kepada Presiden PKR, Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail. Ia menunjukkan bahawa cadangan Yang di-Pertua Dewan belum dimuktamadkan oleh PH pada 11hb Julai.

Walaupun Setiausaha Dewan Rakyat ketika berucap menyebut bahawa cadangan sebagai Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah dihantar secara bertulis pada 2hb Julai 2018, namun ia tidak disokong oleh fakta-fakta kenyataan Menteri-menteri dalam isu terbabit.

PAS menegaskan bahawa peraturan mesyuarat Dewan Rakyat perlu dipatuhi apatah lagi melibatkan pemilihan YDP kerana ia melibatkan keabsahan sidang Dewan Rakyat untuk seterusnya.

PH perlu menonjolkan contoh permulaan yang baik di awal sidang Dewan Rakyat sebagai memenuhi tuntutan mereka selama menjadi pembangkang sebelum ini agar kerajaan mengikut segala peraturan mesyuarat.

Berdasarkan asas ini ahli-ahli Parlimen PAS mengambil tindakan keluar daripada Dewan Rakyat pada awal sesi pemilihan YDP sebagai tanda protes dan seterusnya mengadakan sidang media menjelaskan sikap PAS dalam isu tersebut.

Sekian

DATO' DR MOHD KHAIRUDDIN AMAN RAZALI AT-TAKIRI
Ahli Parlimen Kuala Nerus
Isnin 16hb Julai 2018- HARAKAHDAILY 16/7/2018

PARTI Islam Se-Malaysia (PAS) menggesa pihak polis menyiasat segera YB Dr Ramasamy a/l Palanisamy atas pelbagai isu yang membabitkan dirinya.

Pertama, beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang dan Adun DAP dikatakan terlibat dengan kumpulan pemisah Tamil Sri Lanka iaitu Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Ia berikutan gambarnya yang dikatakan terlibat dengan satu mesyuarat jawatankuasa LTTE. The Council of European Union telah menyenaraikan semula LTTE sebagai salah satu pertubuhan pengganas pada 21 Mac 2018 yang lalu.

nasrudinKedua, gambar yang telah ditularkan di media sosial baru-baru ini menimbulkan banyak persoalan. Gambar beliau bersama En Vaiko (Setiausaha Parti MDMK, India) yang telah dimuat naik di laman Facebook beliau bertarikh 14 Julai 2018, 11.41am dengan kapsyen, “YB. Prof Dr. P. Ramasamy with Mr. Vaiko, General Secretary of MDMK Party, India. Mr. Vaiko is in Penang now to attend Dr. Vijaya Bharath wedding reception (Admin)”. En Vaiko merupakan seorang ahli politik India yang telah disenaraihitam oleh pihak imigresen. Beliau telah ditahan di KLIA pada 9 Jun 2017 dan perkara tersebut telah disahkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Imigresen, Datuk Mustafar Ali.

Ketiga, satu gambar beliau bersama Adun Bagan Dalam yang menunjukkan sedang memberikan penghormatan kepada satu bingkai bergambarkan Kalashnikov (rifle AK-47) telah ditularkan di media sosial. Gambar itu dikatakan diambil dalam satu majlis yang dianjurkan oleh pertubuhan bukan kerajaan dua atau tiga tahun lalu. Kini, gambar yang ditularkan oleh individu yang bernama Zamri Vinoth menerusi Facebooknya telah melancarkan satu petition supaya beliau dipecat daripada menganggotai kerajaan dan Adun kerana didakwa terlibat dengan LTTE.

Beliau turut mendakwa isu gambar tersebut sengaja ditularkan ekoran kelantangannya untuk mengusir pendakwah bebas Dr Zakir Naik dari Malaysia meskipun telah dibenarkan oleh Perdana Menteri Malaysia sendiri.

Siasatan menyeluruh perlu dibuat ke atas beliau dan individu-individu lain yang terlibat. Hal ini dibimbangi boleh menggugat kestabilan politik dan keamanan di Malaysia.

Tambahan pula beliau adalah ahli DAP dan memegang jawatan tinggi di Pulau Pinang dan statusnya boleh mempengaruhi hal-hal penting yang lain.

Nasrudin Hassan
Ketua Penerangan PAS Pusat
3 Zulkaedah 1439 | 16 Julai 2018 – HARAKAHDAILY 16/7/2018

SEAWAL 2004, Israel menghidu lalu mengumpul maklumat berkenaan projek rahsia Syria yang sedang membangunkan kompleks fasiliti bagi senjata nuklear di sebuah kawasan terpencil bernama al-Kabar. Bagi Israel, jika Syria mempunyai senjata nuklear maka ia adalah ancaman dahsyat ke atas Israel.

Projek Nuklear Syria tersebut mendapat bantuan teknologi dari Korea Utara. Pada 2007, Israel menjalankan misi rahsia ke al-Kabar bagi mendapatkan sampel tanah dan air di sana, untuk dianalisa status operasi reaktor nuklear tersebut. Lalu Israel melancarkan serangan udara melalui ruang udara Turki untuk sampai ke al-Kabar dengan selamat. Mereka berjaya memusnahkan kompleks nuklear Syria di al-Kabar. Serangan tersebut dinamakan sebagai Operasi Orchard.

Sungguhpun begitu, Israel tetap merasa terancam dengan Syria. Mereka bingung bagaimana Syria boleh membangunkan projek Nuklear bersama Korea Utara selama 7 tahun secara cukup rahsia tanpa berjaya dikesan oleh Mossad. Syria dilihat tidak serik dengan projek pembangunan senjata nuklear dan dijangkakan akan memulakan projek baharu mereka. Jeneral Sulaiman merupakan perancang utama yang menggerakkan projek senjata nuklear Syria berjaya dibunuh oleh sniper Israel dalam satu operasi pada 2008.

Plot seperti ini menjelaskan pembayang mengapa dicetuskan konflik perang saudara berpanjangan di Syria. Selain itu, Syria juga memberi keistimewaan kepada Hamas untuk berpangkalan di Yarmuk hinggalah hubungan Hamas dan Syria hancur ketika tercetusnya Arab Spring pada 2011.

Yang pasti dari tragedi panjang ini, Israel semakin selesa di rantau berdarah tersebut. Malangnya Negara-negara Arab sekeliling Israel sama ada semakin dikuasai oleh kepentingan Zionis, atau manjadi mangsa perang proksi kelolaan Amerika yang mengorbankan nyawa sesama ahli kiblat. Senario ini hanya menjamin survival Israel.

ABDUL MU'IZZ MUHAMMAD
Ketua Urusan Ulamak
PAS Kawasan Klang
16 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 16/7/2018

 

ASSALAMUALAIKUM W.B.T,

Sukacita dimaklumkan bahawa matahari akan Istiwa’ atau berada tepat di atas Kaabah pada 16 Julai 2018 jam 05:28 petang waktu Malaysia. Sehubungan itu, masyarakat Islam di Malaysia berpeluang melakukan semakan arah kiblat bagi mana-mana ruang solat yang didirikan. Berikut adalah tatacara semakan kiblat pada tarikh tersebut:

●     Pastikan masa yang tertera pada jam adalah tepat mengikut waktu SIRIM. Sila hubungi 1051 untuk mendapatkan waktu sebenar.

●     Perhatikan objek tegak seperti tiang, tingkap ataupun pintu rumah yang disinari cahaya matahari.

●     Perhatikan bayang objek tegak yang terhasil pada jam 05:28 petang.

●     Buat unjuran garisan bayang objek tegak tersebut menghala ke arah matahari.

●     Garisan tersebut menunjukkan arah kiblat yang sebenar.

istiwa 01

Sekian dimaklumkan, wassalam.

Disediakan oleh:
Bahagian Falak,
JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR

(Rujukan daripada Web Jabatan Mufti Selangor) - HARAKAHDAILY 16/7/2018

More Articles ...