26
Fri, Apr
15 Artikel Baru

ORIENTALISME dan Emperialisme berjalan seiringan melaksanakan misi 'Uduwaniyah (permusuhan) mereka terhadap agama, negara dan umat Islam. Sekiranya Emperialis memerangi negara dan umat Islam di pelosok dunia. Maka, Orientalis pula ditugaskan memerangi fikrah dan pegangan sesebuah bangsa sesuatu tempat. Mereka saling bekerjasama untuk menghapuskan agama dan umat Islam seluruhnya.

Bagai aur dengan tebing

Emperialis memerlukan idea dan spiritual sebagai pemangkin kepada usaha mereka untuk menakluki bangsa dan negara yang mempunyai 'Hadhoroh' (tamadun) tersendiri. Usaha ini tidak akan berjaya sekiranya mereka tidak dibantu oleh para agent yang mahir dengan sosio budaya sesuatu tempat yang ditakluki.

Di sini memerlukan khidmat Orientalis bagi mendapatkan gambaran sebenar sesuatu tempat sebelum mereka memasuki sesuatu kawasan.

Matlamat Orientalisme

●     Membina batu pemisah antara Islam dan Barat dari segi thaqofah dan imej:

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Wahai Ahli Kitab! Mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya?"

(ali-'Imran: 71)

     Menimbulkan keraguan di kalangan intelektual dalam Negara Islam. Seperti mengatakan, bahawa agama Islam menentang kemajuan dan menganjurkan keganasan:

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

"Dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling (enggan menerima hukum Allah itu), maka ketahuilah, hanyasanya Allah mahu menyeksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka; dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang-orang yang fasik."

(al-Ma'idah: 49)

     Menjauhkan umat Islam daripada Aqidah dan Syariah Islam. Dengan mengatakan, al-Quran adalah hasil karangan Nabi Muhammad dan Tamadun Islam dicedok daripada Tamadun Rom.

     Melemahkan tali persaudaraan umat Islam. Seorang Orientalis, Hanoto pernah berkata:

"Kita mesti merenggangkan ikatan umat Islam yang menghubungkan mereka di Barat dan Timur yang menjadikan mereka umat yang satu, iaitu ikatan keagamaan."

     Untuk menguasai ekonomi dan politik umat Islam.

Tali barut musuh Islam

Majoriti orang-orang yang mendukung pembelajaran Orientalisme bermatlamat untuk merosakkan Islam dan mendustakan kebenaran yang ada pada agama Islam secara senyap. Menjadi tali barut musuh adalah portfolio mereka.

Peristiwa yang berlaku dalam negara sepatutnya membuka mata manusia yang beriman. Melihat bagaimana mereka secara mudah dan perlahan memasuki negara umat Islam.

Celakalah kita kalau mudah terpedaya dan terperangkap dengan dakyah musuh-musuh Islam.

Bukalah mata wahai umat!

AINNUR UKHTA UWAIS
23 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 23/7/2018

IMG 20180723 WA0010

BERIKUTAN penubuhan Jawatankuasa Penambahbaikan Institusi (JPI) di bawah kepimpinan YAB Perdana Menteri yang baru, pelbagai pihak telah dilaporkan oleh media-media telah mengambil bahagian bagi mengemukakan pelbagai cadangan.

Penubuhan JPI sebagaimana dilaporkan pada awal penubuhannya, ia adalah terhad kepada usaha pihak berkuasa bagi memastikan kelangsungan sistem pemecahan kuasa, semak dan imbang berjalan baik melalui penambahbaikan institusi. Namun demikian, apa yang berlaku penyertaan pelbagai pihak telah membuka ruang hinggakan pelbagai cadangan turut dikemukakan.

Mengambil kira kesempatan yang ada, pihak kami turut mengambil peluang mengemukakan cadangan-cadangan bagi manfaat komuniti OKU untuk diberi perhatian sewajarnya oleh pihak kerajaan.

Asas kepada cadangan yang kami kemukakan adalah mengambil kira hal-hal berikut:

(i) Isu-isu yang didepani oleh OKU pelbagai kategori dan tidak terhad kepada katagori OKU yang khusus.

(ii) Meskipun terdapat pelbagai katagori OKU, komuniti ini masih mempunyai isu-isu bersama the common issue yang mesti diberi perhatian oleh pihak kerajaan agar penyelesaian tuntas dapat dicapai.

(iii) Malaysia telah pun mempunyai suatu kerangka perundangan, dasar dan pelan tindakan yang khusus berkaitan OKU.

(iv) Negara turut mempunyai komitmen khusus berkaitan OKU di peringkat antarabangsa dan serantau melalui beberapa instrumen yang bersifat jangka panjang mahupun jangka sederhana.

Berasaskan penegasan fakta sebagaimana di atas, kami mencadangkan:

(i) Perlunya diberi perhatian khusus bagi Majlis Kebangsaan Orang Kurang Upaya (MKOKU) dan Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPOKU) diperkasa bagi memastikan fungsi dan tujuan penggubalan Akta Orang kurang Upaya 2008 (Akta 685) dicapai. Bagi tujuan ini, pihak kami mempunyai cadangan khusus bagi tujuan pemerkasaan kedua-dua entiti yang dinyatakan.

(ii) Perlunya dilibatkan golongan OKU dan mereka yang benar-benar memahami secara langsung dalam usaha-usaha sebagaimana para pertama di atas. Mereka yang berkelayakan dan berkemampuan mesti ditempatkan pada posisi yang sepatutnya.

(iii) Kesungguhan kuasa politik mestilah diserlahkan dalam memperkasa hak-hak OKU yang dijamin oleh perundangan melalui pemantapan suara-suara komuniti OKU di dewan-dewan perundangan.

Kami amat menyedari betapa Malaysia masih berhadapan dengan suatu cabaran besar bagi menyerlahkan pembangunan OKU yang berasaskan hak dan bukan lagi pendekatan yang hanya diasaskan kepada simpati dan kasihan belas.

Kami menaruh harapan lebih ramai yang akan memahami cabaran dan isu yang didepani oleh komuniti OKU agar Malaysia mampu menjadi sebuah negara yang benar-benar inklusif untuk semua.

Mohammad Faizal Che Yusof
Yang Dipertua Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia
23 Julai 2018/17 Zulqaedah 1439 – HARAKAHDAILY 23/7/2018

MAJLIS Pembangunan Pendidikan Islam Malaysia (MAPPIM) dan gabungan 300 NGO Gerakan Pembela Ummah (UMMAH) menyokong sepenuhnya cadangan Tan Sri Rais Yatim yang mencadangkan supaya sijil UEC wajib 'disebatikan' dengan sijil SPM dan sijil STPM bagi menjadikan Sistem Pendidikan Negara lebih kukuh untuk mencapai perpaduan nasional dan integrasi kaum melalui Sistem Pendidikan Negara.

MAPPIM dan UMMAH mendesak serta mencadangkan supaya sistem pendidikan di sekolah persendirian Cina disemak dan dinilai semula oleh Kementerian Pendidikan bagi 'disepadukan' dengan kurikulum pendidikan kebangsaan bagi memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Negara dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Dikhuatiri sistem dan kurikulum yang digunapakai tidak memenuhi aspek kurikulum kebangsaan Sistem Pendidikan Negara dan keperluan negara dari sudut memahami tata kenegaraan, Rukun Negara serta Perlembagaan Persekutuan.

Ini kerana sebahagian besar pelajar, kebanyakannya yang lahir daripada sistem pendidikan sekolah Cina kurang fasih Berbahasa Melayu sama ada tulisan dan bacaan, kurang pergaulan dengan orang Melayu dan lain-lain bangsa serta kurang solidarti kenegaraan sebagai rakyat Malaysia yang juga sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk dan berbilang bangsa serta budaya di mana orang Melayu sebagai kaum majoriti yang perlu dihormati.

Maka hasrat murni Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk mengukuhkan perpaduan kaum melalui sistem pendidikan sukar untuk dicapai.

Memperkasakan sistem pendidikan sekolah di bawah satu bumbung, satu aliran serta satu kurikulum perlu diusahakan segera di antara Kementerian Pendidikan dan Pentadbir Sekolah-sekolah Jenis Kebangsaan Cina bagi menerima pakai Dasar dan Sistem Pendidikan Negara dan kurikulum kebangsaan sepenuhnya.

Sudah pasti, ini suatu bentuk dan proses pendidikan yang lebih harmoni bagi memperkukuhkan agenda integrasi nasional di negara kita. Sistem pendidikan sekolah-sekolah Cina mesti menerima dan menggunakan Dasar dan Sistem Pendidikan Kebangsaan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendidikan 1996.

MOHD ZAI MUSTAFA
Ketua Eksekutif MAPPIM
Ahli Jawatankuasa Gerakan Pembela Ummah (UMMAH) - HARAKAHDAILY 23/7/2018

APAKAH tiada di kalangan kita orang beriman lagi soleh?

Sudah tentu ada. Umat Islam tidak akan bersatu dalam kesesatan. Cuma, kuantiti mereka (yang sedar) adalah kecil, dan dengan jumlah yang kecil ini pula mereka ibarat benih yang bertebaran dan berserakan. Dari jumlah yang kecil ini, sebahagian besarnya mudah berputus asa, memilih untuk meletakkan senjata dan meninggalkan medan memerangi pemikiran Kuffar yang jahat lagi penuh muslihat.

Sebahagian lagi pula hanya gemar merungut dan memekik, terkadang penuh dengan emosi kesedihan (meraih simpati), dalam keadaan mengharapkan bantuan dan pertolongan Allah, tanpa menyusun atur langkah kerja yang proaktif lagi positif. Dan sebilangan yang lain langsung dengan minda negatif sepanjang masa, merasa lemah, hina dan tidak ada lagi ruang untuk menang.

HA : Lalu, apakah cara untuk menyelesaikan masalah ini?

DQ : Penyelesaian ada pada golongan orang beriman lagi soleh itu.

Golongan orang beriman lagi soleh mampu menyelesaikan kebobrokan yang berlaku dalam masyarakat dengan menyeru semua untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Mengingatkan masyarakat dengan menyampaikan khabar gembira mentaati perintah Allah dan juga peringatan melanggarinya. Kedua tugas ini mesti disempurnakan secara bersepadu. Malahan bertanggungjawab membebaskan umat daripada belenggu kejumudan, hidup dengan pembudayaan kritis dalam berfikir dan jauh daripada kekufuran.

Golongan ini juga mestilah hidup dengan menjiwai keperluan dan tuntutan pada zamannya, memahami perihal masyarakat sekeliling dan desakan hidup yang menghimpit mereka dari aspek material dan pemikiran. Kesemua ini pula diselesaikan dengan merujuk kepada tokoh-tokoh dan kepakaran para sarjana dan ilmuan, bukan dengan akalan mengejar nama ataupun tindakan semberono yang tidak menunjukkan kematangan. Senjata ampuh dalam menghadapi cabaran akhir zaman ini adalah sabar dan yakin. Ini kerana serangan yang melanda umat Islam merobek segenap aspek kehidupan dalam keadaan kita tiada persediaan yang kemas.

Kesabaran dan keyakinan membawa mesej Islam melayakkan umat dipimpin oleh golongan bertaqwa yang mementingkan keseimbangan keperluan duniawi dan prioriti ukhrawi:

"Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum ugama Kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan Kami."

(as-Sajdah: 24)

Persoalan: Seandainya orang beriman lagi soleh gagal melunaskan kewajipan ini, lalu apa kesudahannya?

Jawabku: Pastilah ia perjalanan dan kesudahan yang memeritkan lagi menakutkan. Allah menjanjikan balasan yang berat, bahkan Allah berhak menggugurkan kita dan diisi oleh kumpulan lain yang lebih kompeten:

"Jika kamu tidak pergi beramai-ramai (untuk berperang pada jalan Allah - membela ugamaNya), Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dan Ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikitpun kepadaNya. Dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu."

(at-Taubah: 39)

Allah juga telah mengingatkan kepada kita, akan tribulasi yang mewarnai jalan perjuangan.

 "Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, - (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk ugamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya); kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (derhaka)."

(at-Taubah: 24)

MOHD ADLAN MOKHTARUDDIN
23 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 23/7/2018

MUTAKHIR ini, isu perkahwinan di bawah umur hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Saya secara peribadi amat berhati-hati apabila membincangkan isu ini kerana ia berkait rapat dengan isu budaya, agama dan yang paling penting penyakit masyarakat yang tidak mungkin mampu diselesaikan melalui penguatkuasaan undang-undang semata.

Semasa menghadiri forum "Child Marriage Study : Analysis , Drivers and Recommendations by Institute of Strategic and International Studies (ISIS)", saya cuba menyelami punca perkara ini timbul.

Jika pada masa dahulu, perkahwinan sebegini adalah perkara biasa, malah kebiasaannya sebelum baligh, anak-anak sudah dididik agar menjadi ahli keluarga dan masyarakat yang baik. Justeru, apabila sudah baligh mereka sudah bersedia untuk berkahwin dan menggalas tanggungjawab.

Akan tetapi, pada hari ini dapat disimpulkan terdapat beberapa sebab perkahwinan di bawah umur menunjukkan trend peningkatan, antaranya ialah:

●     Kemiskinan yang melingkari kehidupan

●     Keciciran sekolah

●     Pengaruh gejala sosial

Apa yang menarik perhatian ialah data telah membuktikan isu ini bukan sahaja berlegar di kalangan masyarakat Melayu Muslim, akan tetapi terdapat peningkatan di kalangan masyarakat bukan Islam juga.

Data pada tahun 2017 menunjukkan, sejumlah 1845 orang kanak-kanak telah berkahwin dengan pasangan dewasa. Daripada jumlah tersebut, seramai 877 orang (47.5 peratus) adalah orang Islam manakala seramai 968 orang (52.5 peratus) adalah di kalangan mereka yang bukan Islam.

Daripada jumlah tersebut, Bangsa Cina mendominasi apabila seramai 384 orang (39.6 peratus) daripada jumlah perkahwinan di bawah umur bagi kategori bukan Islam, diikuti oleh Kaum India seramai 122 orang (12.6 peratus), dan seterusnya etnik di Sarawak dan Sabah yang secara kumulatifnya seramai 299 orang (30.8 peratus).

Mengapa ada yang menentang perkahwinan ini?

Kerana ia dikaitkan dengan penderaan kanak-kanak dan jenayah rogol dengan menafikan hak kanak-kanak tersebut untuk menikmati hidup seperti kanak-kanak lain.

Lalu mengapa pula Mahkamah Syariah membenarkan perkahwinan ini?

Mahkamah Syariah tidak membenarkan perkahwinan bagi wanita berumur 16 tahun ke bawah kecuali dengan kebenaran Hakim Mahkamah Syariah.

Oleh itu sesiapa yang tidak mengikut kaedah ini, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang.

Akan tetapi mengapa hukumannya kecil dan ringan?

Hukuman yang kecil dan ringan bukan disebabkan keengganan Mahkamah Syariah untuk menjaga kebajikan dan hak kanak-kanak terlibat tetapi itulah keterbatasan bidang kuasa RUU 355

Apa kata untuk mengelakkan keburukan berleluasa, kita haramkan terus perkahwinan sebegini?

Boleh, tetapi selagi punca yang disebutkan di atas tidak selesai, adakah undang-undang ini akan berjaya menghalang masyarakat terlibat daripada tidak meneruskan perkahwinan mereka. Bagaimana pula sekiranya mereka berkahwin secara haram? Pada masa itu kita akan mengalami kesukaran untuk menjaga mereka kerana berada di luar pengetahuan undang-undang.

Mengapakah Mahkamah meletakkan umur minima bagi wanita yang ingin berkahwin ialah 16 tahun dan bukan 18 tahun?

Hal ini berlaku kerana, perbezaan umur matang menurut undang-undang adalah berbeza dengan umur baligh di dalam Islam. Sebenarnya di peringkat antarabangsa juga terdapat isu berkaitan tahap umur yang dikaitkan dengan kematangan walaupun tidak sampai 18 tahun.

Justeru apa yang terbaik? Cadangan saya:

     Mengukuhkan institusi keluarga. Ibu bapa haruslah dididik agar memahami hak dan tanggungjawab terhadap kanak-kanak.

     Pihak berwajib harus menyelesaikan isu kemiskinan dan keciciran sekolah.

     Menghalang punca-punca yang menggalakkan kanak-kanak cenderung untuk terlibat dengan aktiviti seksual.

     Memperketatkan proses kebenaran bawah umur di Mahkamah Syariah bagi orang Islam.

     Memperluaskan dan memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah.

Satu persoalan yang saya ingin lontarkan:

Apakah dengan mengharamkan perkahwinan di bawah umur, isu sosial yang melibatkan kanak-kanak ini akan selesai?

(SENATOR ASMAK HUSIN merupakan Senator yang baru dilantik mewakili Kerajaan Negeri Kelantan bermula sesi 2018 - 2021 menggantikan Hajjah Khairiah Mohamed.

Beliau sebelum ini merupakan seorang Pensyarah UiTM dan merupakan salah seorang personaliti TV yang selalu memberi pencerahan kepada masyarakat terhadap pelbagai isu.) - HARAKAHDAILY 23/7/2018

HIMPUNAN Mahasiswa Bantah UEC pada 21 Julai lalu di Kuala Lumpur merupakan gelombang pertama mahasiswa Malaysia mendesak Menteri Pendidikan, Dr Maszlee Malik agar segera membatalkan hasrat untuk mengiktiraf sistem pendidikan UEC (Sijil Peperiksaan Bersepadu) dalam negara kita.

Kami tegas mengatakan bahawasanya tugas utama bagi menteri di Kementerian Pendidikan Malaysia selepas daripada PRU14 adalah membaiki sistem pendidikan negara sedia ada agar mencapai kualiti bertaraf antarabangsa dan bukannya sibuk untuk mengiktiraf sistem pendidikan asing. Jangan ‘kera di hutan disusukan tetapi anak di pangkuan mati kelaparan’.

Kami juga kecewa dengan kelemahan Menteri Pendidikan Malaysia yang tidak mampu bertegas dalam isu UEC ini. Kenyataan Menteri Pendidikan Malaysia yang tidak konsisten dalam isu UEC adalah bukti yang jelas Menteri Pendidikan Malaysia berada dalam keadaan yang lemah untuk menolak UEC dan memastikan sistem pendidikan negara mampu untuk menjadi pemacu kepada perpaduan nasional seperti yang direkodkan di dalam Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960.

Kami juga ingin menyeru kepada Menteri Pendidikan Malaysia agar tidak tunduk kepada tekanan pihak tertentu yang ingin memaksa kerajaan Malaysia mengiktiraf sistem UEC ini. Amaran keras kami buat Timbalan Menteri Pendidikan, Teo Nie Ching agar tidak sombong dan melampaui batas.

Sekiranya kamu berkeras ingin memaksa kerajaan Malaysia mengiktiraf sistem UEC ini, kami rakyat Malaysia yang cintakan perpaduan tidak akan berkompromi dan akan pastikan kamu keluar daripada Putrajaya serta merta.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa, anak muda Malaysia, pihak media dan pihak polis yang hadir dalam Himpunan Mahasiswa Bantah UEC, kelmarin. Kami percaya angka yang lebih besar di luar sana juga membantah pengiktirafan UEC ini.

Kami seru kepada seluruh rakyat Malaysia yang cintakan perpaduan agar teruskan momentum bantahan ini dan jangan pernah berhenti. Kami mahasiswa akan terus berjuang membantah pengiktirafan UEC ini sehinggalah perjuangan ini berjaya membuahkan hasilnya.

Akhirnya, kami mahasiswa dalam masa terdekat ini akan ke pejabat Dong Zong, siap siaga semua! Kami akan menyerahkan satu memorandum khas amaran kepada mereka dan kami juga akan menyerahkan surat jemputan untuk berdebat dengan mahasiswa kepada Datuk Vincent Lau, Presiden Dong Zong berkaitan isu UEC ini. Nantikan kenyataan rasmi kami untuk maklumat lanjut.

Semoga Allah pelihara dan rahmati rakyat Malaysia. Allahuakbar!

"Istiqamah Bersama Islam"

MUHAMMAD FAIZZUDDIN MOHD ZAI
Presiden Gabungan Mahasiswa Islam Se-Malaysia (GAMIS) - HARAKAHDAILY 23/7/2018

PAS mengambil keputusan tidak meletakkan calon dalam Pilihan Raya Kecil (PRK) N.49 Sungai Kandis kerana ingin mengkaji terlebih dahulu Hasil Dapatan Jawatankuasa Post-Mortem PRU 14 PAS Pusat yang sedang disiapkan ekoran tahap keputusan dalam PRU yang lalu, khususnya di Negeri Selangor. Keputusan ini turut terpakai dalam PRK Dun Balakong.

Oleh itu, PAS tidak menurunkan jenteranya dalam PRK Sungai Kandis, namun seluruh jentera PAS akan terus bergerak sebagaimana biasa dalam mengukuhkan parti pasca PRU14 bagi membuat persiapan menghadapi PRU15.

Sehubungan dengan itu, ahli-ahli PAS di Sungai Kandis diarahkan membuat pilihan berpandukan pertimbangan yang wajar demi kepentingan Islam/Melayu serta masa depan negara dengan mengambil kira sikap PAS terhadap kerajaan baru PH adalah kekal sebagaimana sebelum PRU14 lalu.

PAS juga berpandangan suatu amalan demokrasi yang baik (good democratic practice) memerlukan proses semak dan imbang (check and balance) dalam pentadbiran sesebuah kerajaan, termasuklah Kerajaan Selangor. Dengan kata lain peranan Pembangkang adalah amat penting.

“SEJAHTERA BERSAMA ISLAM”

DATO’ TAKIYUDDIN HASSAN
Setiausaha Agung PAS
Bertarikh: 09 Zulkaedah 1439 / 22 Julai 2018 – HARAKAHDAILY 22/7/2018

More Articles ...