PARTI Islam Se-Malaysia (PAS) berpegang kepada prinsip “amar makruf nahi mungkar” dalam semua aspek kehidupan sama ada atas kapasiti individu, kumpulan, masyarakat dan juga sebuah Kerajaan. Prinsip di atas adalah tanggungjawab semua pihak dalam rangka mewujudkan sebuah masyarakat dan negara yang baik lagi menjamin keamanan dan kebahagiaan seluruh rakyatnya.

PAS amat percaya usaha di atas hanya boleh dijayakan dengan berpandukan kepada proses keadilan yang dilaksanakan berteraskan kepada kedaulatan undang-undang (rule of law) serta ketinggian sistem nilai. Proses keadilan ini seharusnya melibatkan semua institusi serta entiti perundangan khususnya pihak Mahkamah, Pendakwaan, Pembelaan serta institusi masyarakat awam termasuk media.

Dalam konteks pendakwaan terhadap mantan Perdana Menteri, YB Dato’ Seri Mohd Najib Tun Razak, PAS juga berharap ia hanya bertujuan untuk mencapai matlamat tadi yang dan tidak boleh dikompromi oleh tujuan atau kepentingan lain.

Dalam hal ini PAS berpegang teguh kepada prinsip perundangan dan keadilan Islam bahawa “seseorang adalah tidak bersalah sehinggalah ia dibuktikan bersalah menurut proses undang-undang, innocent until proven guilty. Manakala pihak pendakwaan memikul “beban untuk membuktikan (burden of proof) tuduhan terhadap tertuduh”. Di samping itu mahkamah akan bertindak sebagai pengadil yang akan bertindak secara adil dan tidak berpihak without fear or favour.

PAS berharap proses keadilan terhadap mantan Perdana Menteri ini akan berjalan mengikut lunas undang-undang serta dihormati, dipatuhi dan dipertahankan oleh semua pihak dan golongan bagi memastikan ia memberi keadilan kepada semua, terutama pihak yang dituduh, pihak yang berkepentingan langsung dan masyarakat serta negara amnya.

Walau apa pun keputusan yang bakal diperolehi dalam proses perundangan yang sedang berjalan, PAS berharap ia akan menyumbang secara positif kepada keutuhan, pembaikan dan kematangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita, selain meningkatkan mutu kewarganegaraan dan keperibadian rakyat dari sudut-sudut yang dimaksudkan di atas.

TAKIYUDDIN HASSAN, JP.
Setiausaha Agung PAS

Bertarikh: 4 Julai, 2018- HARAKAHDAILY 5/7/2018

ALHAMDULILLAH bersyukur kita panjatkan kepada Allah S.W.T kerana memberikan kesempatan kepada kita untuk berada dalam dewan yang mulia ini. Bagi melunaskan tanggungjawab membawa suara dan hasrat rakyat yang telah memilih kita dalam PRU14 lalu.

Izinkan saya untuk mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua Ahli Yang Berhormat, khususnya pandangan yang bernas dan membina sama ada dari pihak kerajaan mahupun pembangkang. Begitu juga kepada ahli Yang Berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan Titah Ucapan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin.

MENJANA HASIL NEGERI

Berkenaan soalan yang menyentuh isu penjanaan hasil negeri selain daripada kebergantungan dengan royalti minyak yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tepuh dan Bandar, telah dijawab oleh Adun Ladang.

Sebagai tambahan Jawatankuasa Hasil Negeri yang ditubuhkan ini juga boleh mengkaji mekanisma yang telah digunapakai di negeri-negeri lain untuk dilaksanakan di negeri ini mengikut kesesuaian, ke arah meningkatkan hasil negeri di samping melaksanakan dasar berbelanja secara berhemat.

TANAH KELULUSAN KERAJAAN NEGERI

Saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Manir berkenaan kelulusan tanah-tanah untuk dimiliki pada Januari 2014 sehingga Disember 2017, terdapat 8 kategori penerima yang telah menerima kelulusan tanah seluruh negeri Terengganu dalam tempoh tersebut.

Sebanyak 2,622 kelulusan telah diberikan kepada individu, 168 kelulusan kepada Agensi Kerajaan Negeri, 98 kelulusan kepada Agensi Kerajaan Persekutuan, 53 kelulusan kepada syarikat-syarikat, 35 kelulusan tanah kepada pertubuhan (Umno). Manakala koperasi mendapat 5 kelulusan, Persatuan mendapat 12 kelulusan dan 3 kelulusan tanah telah diberikan kepada IPTA.

* Mana-mana pertubuhan atau orang yang tersenarai dalam Jadual kedua seksyen 9 (iii)(av) Enakmen Rizab Melayu no 17/1360

Untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat juga, kerajaan negeri pada pentadbiran kali ini telah meletakkan manifesto untuk mengembalikan semula tanah-tanah yang dirampas BN selepas pemerintahan PAS 2004 dan membuka permohonan tanah baru dengan pemberian geran/hak milik yang sah.

MAJLIS PETROLEUM TERENGGANU (TPC)

Menyentuh berkenaan TPC, dengan izin, Terengganu Petroleum Council atau Majlis Petroleum Terengganu sebagaimana yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tepuh dan Kemasik, berkait usaha dan hasil yang dilakukan oleh TPC sepanjang penubuhannya.

Sebagai makluman ahli-ahli Yang Berhormat, TPC telah mengenalpasti beberapa projek yang melibatkan kerja-kerja dan operasi di perairan Negeri Terengganu yang mampu dilaksanakan oleh syarikat Negeri Terengganu dengan anggaran projek bernilai sekitar RM5 billion.

Melalui rundingan ini juga, sebuah anak syarikat kerajaan negeri telah dianugerahkan projek oleh Petronas sekitar harga RM30 juta. Ianya sebagai permulaan untuk kerja-kerja berkaitan yang lebih besar nilainya.

TPC juga sedang berbincang dengan Petronas tentang minat Kerajaan Negeri untuk menerokai bidang Penerokaan dan Pengeluaran dengan keutamaan diberi kepada, dengan izin, Brown Field atau Marginal Field.

(Brown Field oil atau gas field yang sudah matang dan mungkin ada tanda tanda pengurangan pengeluaran)

(Marginal Field oil atau gas field yang berkemungkinan menghasilkan production yang sedikit (perlaburan berisiko tinggi)

Manakala, berkenaan Telaga Minyak Bertam, Jawatankuasa Bersama Teknikal (JBT) yang akan dipengerusikan bersama oleh Pengarah Tanah dan Galian Negeri Pahang dan Pengarah Tanah dan Galian Negeri Terengganu akan bersidang bagi mendapatkan persetujuan bersama berkaitan perkara berikut:

1. Mengkaji Titik Akhir Sempadan Darat Negeri Terengganu dan Negeri Pahang ;

2. Kerajaan Negeri Terengganu dan Kerajaan Negeri Pahang boleh memulakan rundingan sempadan maritim antara kedua-dua Negeri ;dan

3. Menjalankan kerja-kerja penandaan dan pengukuran baki sempadan darat Negeri Terengganu dan Pahang ke Titik Akhir Sempadan Darat.

Setelah persetujuan bersama negeri dicapai bagi penentuan sempadan darat dan sempadan maritim dicapai, pihak kerajaan negeri akan mengadakan perbincangan bersama pihak Kerajaan Persekutuan dan Petronas berkaitan tuntutan royalti minyak Telaga Bertam.

Berkaitan dengan royalti petroleum pula, sebagaimana yang semua maklum, kita berpegang kepada komitmen yang diberikan oleh YAB Perdana Menteri yang secara prinsipnya royalti petroleum akan diberikan secara terus kepada kerajaan negeri tanpa melalui jabatan atau agensi yang lain.

INDUSTRI SILIKA DI NEGERI TERENGGANU

Sekali lagi, saya ingin menarik perhatian ahli ahli Yang Berhormat sekalian berkenaan usaha kerajaan terhadap mineral/silika yang ada di negeri Terengganu.

Kerajaan negeri telah mengenalpasti dan menyedari bahawa bahan mineral/silika berpotensi besar sebagai penggerak ekonomi Negeri Terengganu dan penjanaan pendapatan kerajaan negeri. Bagi tujuan ini, kerajaan negeri akan mengkaji semula Enakmen Mineral Negeri Terengganu khususnya mencapai matlamat-matlamat seperti :-

1. Menggalakkan pembangunan industri mineral/silika bagi menjadikan Terengganu sebagai Hab Galian Negara. Kajian ini akan melibatkan perubahan-perubahan polisi dan prosedur untuk menggalakkan pelaburan swasta dan kerjasama dengan anak syarikat kerajaan negeri Terengganu. Penekanan utama adalah memaksimumkan guna tenaga kerja dari anak-anak negeri Terengganu sendiri.

2. Mengukuhkan rantaian ekonomi industri mineral/silika dengan sektor-sektor lain dalam pembangunan ekonomi Negeri Terengganu. Ini termasuklah menggerakkan pemprosesan hiliran, dengan izin, (downstream) produk-produk akhir yang berasaskan mineral/silika di Terengganu.

3. Meningkatkan pendapatan kerajaan negeri. Ini termasuklah perubahan kepada kadar bayaran lesen, pajakan dan royalti bahan mineral/silika kepada Kerajaan Negeri Terengganu.

Kerajaan negeri juga telah bersetuju untuk membangunkan satu kawasan seluas 4,000 hektar di Jambu Bongkok, Marang yang dikenali dengan Lembah Silika Terengganu. Lembah Silika Terengganu adalah satu kawasan perindustrian bersepadu khusus untuk industri yang berasaskan silika dan kuartz. Kawasan perindustrian ini adalah tempat pemprosesan produk-produk akhir yang berasaskan silika dan kuartz.

Lembah Silika Terengganu akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan paip gas dari Kerteh, sebuah, bulk terminal dan conveyor belt, independent power plant, (dengan izin), kawasan perumahan, bangunan komersil dan kemudahan-kemudahan lain.

Lembah Silika Terengganu akan berjaya menarik pelaburan langsung asing dari pemain-pemain utama di dalam industri ini kerana kelebihan kualiti bahan mentah (silika), penjimatan kos pengangkutan, eko sistem yang ditawarkan dan pakej insentif yang kompetitif oleh MIDA, dengan izin (Malaysia Investment Development Authority) atau lain lain agensi yang diwujudkan oleh kerajaan pusat.

Secara keseluruhannya, kerajaan negeri menjangkakan 7,600 peluang pekerjaan baru dapat diwujudkan dengan nilai anggaran pelaburan sebanyak RM13 bilion melalui industri ini. Perkara ini sekali gus mempermudahkan usaha kerajaan menunaikan manifesto menyediakan 20,000 peluang pekerjaan dalam masa 4 tahun.

Di samping itu, sektor pembuatan, minyak dan gas akan terus diberi penekanan bqgi menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat, fokus utama adalah kepada anak negeri Terengganu. Kerajaan Negeri juga akan mempergiatkan peluang-peluang di dalam sektor pertanian, keusahawanan serta potensi industri lain termasuk di dalam bidang perkhidmatan, Information Technology (sebagai contoh: Online business dan Digital worker) dan Revolusi Industri 4.0

POLITIK MATANG DAN SEJAHTERA

Bagi mendepani perjalanan sebagai kerajaan negeri, pada awal pelantikan saya sebagai Menteri Besar, kita telah memperkenalkan Politik Kasih Sayang sebagai budaya politik Terengganu. Politik yang dinatijahkan daripada pembudayaan Politik Matang dan Sejahtera.

Ini merupakan satu anjakan paradigma. Memahamkan masyarakat supaya jangan takut melakukan perubahan, kita mahu bawa politik keharmonian kasih sayang, tidak timbul kebencian. Tiada pendekatan balas dendam, penuh kesederhanaan dan cakna kepada setiap permasalahan. Dalam masa yang sama semua jentera pentadbiran di semua peringkat, harus melaksanakan tugas dengan penuh amanah, tegas dengan prinsip dan integriti kerja.

Sudah terlalu lama kita bermain politik, sehingga berlaku ketegangan, bergaduh antara keluarga, tidak bertegur sapa, nafsu amarah. Ini tidak membantu kearah keharmonian negeri, tanpa keharmonian timbullah masalah sosial yang lain. Kita harus berani melakukan perubahan dengan politik kasih sayang.

Dengan politik baru ini juga peralihan kuasa yang berlaku di negeri Terengganu berlangsung dengan tenang dan lancar tanpa sebarang masalah. Saya sangat menyanjung tinggi dan berterima kasih di atas kesediaan mantan Menteri Besar Terengganu Yang Berhormat Dato’ Seri Ahmad Razif Bin Abd Rahman, Adun Seberang Takir di atas kesudian menghadiri majlis serah tugas baru-baru ini. Ini juga boleh menjadi contoh kepada mana-mana pihak di peringkat nasional.

Saya mengharapkan budaya ini akan menjadi satu panduan politik kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat, dalam memacu pembangunan Negeri Terengganu.

Bahkan melalui budaya politik ini kita tidak mengamalkan politik tergopoh gapah dalam mengambil setiap keputusan. Bagi menjawab persoalan tentang projek-projek yang dirancang dan sedang dilaksanakan oleh pentadbiran dahulu kerajaan akan lakukan kajian terperinci sebelum memutuskan sesuatu keputusan terhadap projek-projek tersebut. Dengan mengambil kira situasi kewangan negeri dan manfaat kepada rakyat negeri Terengganu. Aspek pelaksanaan projek akan dipastikan berjalan dengan penuh efisen, berintegriti tanpa sebarang ketirisan yang boleh membebankan kerajaan negeri.

HALA TUJU NEGERI TERENGGANU

Bagi membangunkan negeri Terengganu, kerajaan telah merangka satu pelan induk yang kita namakannya Pelan Induk Terengganu Sejahtera atau singkatannya PITAS 2030.

PITAS 2030 ini merupakan model pembangunan yang dicadangkan oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) yang merangkumi 3 dasar, 7 prinsip, 9 strategi, 5 bidang utama, 10 program induk, 6 sasaran dan 3 teras pelaksanaan.

PITAS 2030 akan menjadi agenda pembangunan negeri Terengganu sesuai dengan tema Maju, Berkat, Sejahtera. Pembangunan pelan ini akan mengambil beberapa fasa penting bermula dari sekarang sehingga ke tahun 2030.

Kerajaan negeri sangat optimis, menerusi PITAS 2030, pembangunan insan dan penjanaan ekonomi dapat ditingkatkan sesuai dengan pendapatan dan kuasa beli rakyat.

PENUTUP

Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Speaker, ahli-ahli Yang Berhormat yang berpartisipasi dalam perbahasan sepanjang sidang Dun ini dijalankan.

Ucapan penggulungan Menteri Besar Terengganu, Dr Ahmad Samsuri Mokhtar dalam persidangan Dewan Undangan Negeri (Dun) pada 4 Julai 2018.

KEJATUHAN Kerajaan Perlak pada 1292M telah membangkitkan pula Kerajaan Samudera-Pasai yang memerintah selama 254 tahun (1267-1521M) dengan 20 orang Sultan. Sepanjang tempoh suku alaf ini, Samudera-Pasai boleh dikatakan melalui empat fasa kerajaan iaitu zaman penubuhan (1267-1326M), zaman keagungan (1326-1428M), zaman kemerosotan (1428-1468M) dan zaman kejatuhan (1468-1521M). Para pengkaji masih mempersoalkan bilakah tarikh sebenar keruntuhan Samudera-Pasai kerana bukti inskripsi batu nisan menunjukkan Sultan terakhir wafat pada 1517M, sedangkan catatan Portugis mengatakan ia berlaku pada 1521M. Terhenti dari persoalan ini ialah, bagaimanakah Kerajaan Samudera-Pasai berkembang sebagai sebuah Kerajaan Islam yang menyaingi Majapahit dari satu sudut, dan membantu mengukuhkan Kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh sepanjang abad ke-15, dari sudut yang lain.

Untuk menilai secara umum perkembangan kemajuan Kerajaan Samudera-Pasai selama 254 tahun ini, kita dapati tahap-tahap perkembangan yang berlaku pada empat fasa tersebut. Faktor serangan kuasa asing dan pergolakan politik dalaman memberi kesan besar terhadap kemajuan kerajaannya, yang tidak mampu disokong oleh sistem pentadbiran cekap, pelaksanaan Syariat, kegiatan dakwah dan aktiviti perdagangan di pelabuhan. Ternyata faktor kestabilan politik menjadi kekuatan kepada Samudera-Pasai terutama pada zaman Malik az-Zahir II dan Sultanah Nahrasyiyah. Keupayaan kerajaan mengadakan hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar seperti khalifah di Kaherah dan Empayar Islam yang lain, termasuk kuasa politik China dapat mengimbangi ancaman kuasa Siam dan Majapahit. Namun, apabila krisis politik bersifat dalaman seperti perang saudara, perebutan takhta dan persaingan pengaruh, ia segera melemahkan Samudera-Pasai secara mendadak, sehingga tidak mampu untuk menghadapi serangan Portugis pada 1521M.

Perkembangan politik dan perluasan Wilayah

Setelah terbentuknya Kerajaan Samudera-Pasai pada 1267M, Sultan Malik as-Saleh (1267-1297M) yang menjadi menantu Sultan Perlak telah memperkukuhkan kedudukannya sehingga kewafatan iparnya, Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Aziz Johan Berdaulat (1267-1292M) pada 1292M. Setelah itu, Perlak menjadi sebahagian wilayahnya, terutama apabila Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297-1326M) memasukkan Perlak dalam Kerajaan Samudera-Pasai. Pada zaman Sultan Ahmad (1326-1330), Wilayah Samudera-Pasai semakin melebar dengan jatuhnya Kerajaan Karang Batu di Teuminang ke tangan Samudera-Pasai. Berdasarkan catatan China, Wilayah Samudera-Pasai pada 1412M telah sampai ke perbatasan Kerajaan Aru di selatan, Kerajaan Nakur dan Lide di utara dan Lamuri di Barat. Dengan kawasan yang luas, pelabuhan yang sibuk dan pemimpin yang cekap, Kerajaan Samudera-Pasai pada zaman Sultan Mahmud Malik az-Zahir II (1330-1349M) diiktiraf sebagai wakil khalifah Abbasiyah (1264-1517M) di Kaherah untuk mewakili Alam Melayu.

Kerajaan Samudera-Pasai pada saat pemerintahan Sultan Mahmud Malik az-Zahir II ini dikatakan berada di kemuncak kemasyhuran di mana ia turut dilawati oleh Ibnu Batutah pada 1345M. Pada zaman ini, Syariat Islam telah dijalankan sepenuhnya mengikut Mazhab Syafie. Sultan menubuhkan Majlis Ulamak, melantik Qadhi dan menggerakkan pendakwah untuk menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara termasuk Kelantan, Champa, Pattani, Melaka dan Jawa. Kesan daripada kegemilangan ini, Samudera-Pasai telah diserang oleh Majapahit pada 1345-1350M. Majapahit dikatakan cemburu dengan kejayaan Samudera-Pasai lalu melancarkan gerakan menyatukan Nusantara sehingga dapat menjajah Palembang, Jambi, Pagaruyung dan Semenanjung. Kemudian Sultan Zainal Abidin I (1349-1406M ) diculik pula oleh Siam sehingga memaksa Kerajaan Islam membayar ufti bunga emas. Dalam masa yang sama juga, Samudera-Pasai turut diserang oleh jirannya, Kerajaan Nakor sehingga menyebab Sultan Zainal Abidin syahid.

Walaupun Sultan Samudera-Pasai syahid dalam mempertahankan negaranya, Samudera-Pasai telah dapat dipertahankan dan diperintah oleh Sultanah Nahrasyiyah (1406-1428M), di mana kegemilangan Samudera-Pasai dapat dikembalikan dan menerima tiga kali kunjungan Laksamana Cheng Ho antara 1405M hingga 1412M. Selepas itu, ia mulai merosot terutama bila tercetus perang saudara antara Raja Bakoy dan Raja Mustafa. Selepas itu, Samudera-Pasai dipimpin oleh Raja-raja yang lemah, sedangkan pada masa yang sama Melaka telah bangkit sebagai kuasa politik yang baru. Disebutkan bahawa ketika tercetus perang saudara pada 1466-1474M, Sultan Zainal Abidin III (1468-1474M) telah meminta campur tangan Melaka. Selepas kejatuhan Melaka pada 1511M, Samudera-Pasai yang sedang melemah ekoran tertubuhnya Kerajaan Aceh di Lamuri pada 1497M, telah diserang pula oleh Portugis pada 1521M, yang menyebabkan Kerajaan Samudera-Pasai runtuh, sebelum dikuasai oleh Sultan Ali Mughiyat Shah, pendiri Kerajaan Aceh Darussalam.

Kemajuan ekonomi dan perdagangan

Dengan kedudukan yang strategik di pintu masuk ke Selat Melaka mengadap Lautan Hindi, Samudera-Pasai mempunyai kekuatan untuk menggantikan Perlak sebagai pelabuhan yang menghubungkan Timur dan Barat. Pelabuhan yang disebut "Lhoksaumawe" bermaksud teluk yang bergelora pada masa ini dikawal oleh seorang laksamana yang menguatkuasakan Undang-undang Laut. Ketika Samudera-Pasai dikunjungi oleh Ibnu Batutah, pelabuhan dikawal oleh Laksamana Bohruz. Selain kaya dengan sumber bumi termasuk wangian kapor, beras, kayu dan lada, ia juga adalah pengeluar hasil ternakan dan galian seperti emas. Atas sebab itu Samudera-Pasai menerima kunjungan pedagang dari Arab, Parsi, India, China dan Alam Melayu. Salah satu rombongan perdagangan yang besar berlaku pada abad ke-15M ialah apabila Samudera-Pasai dikunjungi oleh Laksamana Cheng Ho dan armadanya pada 1405M, 1408M dan 1412M yang sekali gus membentuk hubungan ekonomi dan politik dengan Dinasti Ming (1368-1644M) di China.

Salah satu pembaharuan penting dalam pentadbiran ekonomi di Samudera-Pasai ialah penggunaan mata wang emas yang dibuat pada zaman Sultan Mohamad Malik az-Zahir. Sejak itu, setiap Sultan mengeluarkan koin masing-masing yang ditulis nama Sultan sama ada dinar (emas) atau dirham (perak). Walaupun Samudera-Pasai telah mencapai kemajuan dalam ekonomi, namun serangan yang dilakukan oleh Majapahit, Siam dan Nakur sepanjang abad ke-14M, diikuti oleh krisis dan perang saudara sepanjang abad ke-15M, telah melemahkan kegiatan ekonomi di sini. Ditambah pula, pada abad ke-15M telah muncul Melaka di Selat Melaka, Pattani dan Brunei di Laut China Selatan, serta Majapahit di Laut Jawa dan Selat Sunda yang menjadi saingan kepada Samudera-Pasai. Ketidakstabilan politik telah memberikan kesan buruk kepada perdagangan di Samudera-Pasai sehingga akhirnya peranan pelabuhannya untuk mengawal selat sempit itu diambil alih oleh Melaka.

Hubungan Samudera-Pasai dengan Kerajaan-kerajaan Besar

Sebagai sebuah kerajaan yang menjadi Pusat Perdagangan Antarabangsa, Samudera-Pasai mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa-kuasa besar terutama dalam dunia Islam. Taqiyuddin Muhammad dalam kajiannya mengatakan Samudera-Pasai mempunyai hubungan politik dengan Negara-negara Islam Ghowri dan Mamalik di India, Parsi dan juga Arab. Kebanyakkan ulamak yang berkhidmat sebagai pendakwah dan pentadbir di Samudera-Pasai adalah berasal dari Arab, Parsi atau India. Ibnu Batutah sendiri mencatatkan adanya pegawai dari India, Syiraz dan Isfahan yang berkhidmat di sana. Khalifah Abbasiyah sendiri mengiktiraf bahawa Samudera-Pasai adalah wakil khalifah di Nusantara, sehingga Raja-rajanya memakai gelaran yang sama dengam Raja-raja di Asia Barat seperti Malik as-Saleh, Malik az-Zahir, Malik an-Nasir dan lain-lain. Dicatatkan juga bahawa Samudera-Pasai turut mempunyai hubungan dengan Kerajaan Othmaniyah yang ditubuhkan pada 1299M, selain dengan Kerajaan-kerajaan di India dalam Kesultanan Delhi. Kehadiran para pendakwah dari Makkah dan India untuk mengembangkan dakwah di Nusantara melalui Samudera-Pasai menunjukkan bahawa hubungan antara Kerajaan Islam ini telah terbina.

Selain Kerajaan-kerajaan Islam di Asia Barat, Samudera-Pasai mempunyai hubungan khusus dengan Kerajaan Melaka, sehingga dikatakan bahawa Sultan Mansur Shah Melaka (1456-1477M) mempunyai hubungan darah dengan Sultan Zainal Abidin II (1428-1428M). Di sebelah Timur, hubungan Samudera-Pasai dengan Siam dikatakan terbentuk pada zaman Sultan Zainal Abidin I (1349-1406M), di mana bunga emas dikirimkan kepada Kerajaan Siam sebagai ufti. Hubungan Samudera-Pasai dengan Majapahit juga dalam bentuk negatif selepas serangan pada 1345M, tetapi kemerosotan Majapahit selepas berkembangnya Islam di Jawa pada abad ke-15, menjadikan hubungan mereka bukan antara kerajaan, tetapi antara Samudera-Passi dan Majlis Dakwah Wali Songo yang ditubuhkan pada 1404M. Untuk menghentikan ufti ke Siam pula, Samudera-Pasai telah mengadakan hubungan diplomatik dengan Dinasti Ming di China sejak 1405M. Selepas kedatangan Laksamana Cheng Ho sebanyak tiga kali pada awal abad ke-15, Samudera-Pasai mengutuskan diplomatnya ke Beijing pada 1434M. Hubungan baik dengan China, telah membolehkan Samudera-Pasai mendapat perlindungan dari serangan Siam dan juga Majapahit.

MOHD FADLI GHANI
Pusat Penyelidikan PAS
18 Syawal 1439 / 2 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 4/7/2018

KEBANGKITAN Kerajaann Samudera-Pasai pada 1267M telah memberi cahaya baru kepada Islam setelah merosotnya Kerajaan Perlak yang telah menyumbang kepada perkembangan Islam lebih 400 tahun sebelumnya. Samudera-Pasai yang menerima Islam sejak awal abad ke-11M telah bangkit sebagai sebuah Kerajaan Islam yang baru melalui peranan pelabuhannya yang mengendalikan pedagang dari Arab, Parsi, India, China dan Alam Melayu. Kemajuan perdagangannya telah membolehkan ia bangkit sebagai kuasa politik Islam yang baru ketika Nusantara dikuasai oleh Empayar Majapahit (1293-1527M) yang beragama Hindu. Melalui peranan besar yang dimainkan oleh Samudera-Pasai inilah, Islam telah berkembang di Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu, sekali gus meruntuhkan Majapahit melalui gerakan dakwah Wali Songo.

Dalam konteks Samudera-Pasai, para sarjana masih membahaskan bagaimana Islam dikembangkan di wilayah ini, yang kemudiannya menjadi nukleas dakwah Nusantara. Peng-Islaman Meurah Silu disepakati sebagai titik mula kebangkitan Islam dalam Kerajaan Samudera-Pasai, walaupun masih dipersoalkan apakah dalam peristiwa itu baginda masuk Islam atau menjadi pengikut aliran Sunni. Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik as-Salleh menjadi watak terpenting dalam sejarah Samudera-Pasai, di mana keturunannya dapat mewarisi sebuah Kerajaan Islam yang kuat sehingga 1521M, hasil daripada kewibawaan beliau merungkaikan krisis dalam Kerajaan Samudera pada 1261M, sekali gus meluaskan pengaruh peribadinya dalam Kerajaan Perlak, sehingga dapat menguasainya selepas 1292M. Dengan kaliber Meurah Silu inilah, Kerajaan Samudera-Pasai menjadi pusat pengembangan Islam bagi Alam Melayu.

Islamnya Samudera-Pasai

Peranan Perlak dalam meng-Islamkan Samudera-Pasai hampir tidak boleh ditolak kerana telah diketahui bahawa Perlak telah mengirimkan para pendakwah untuk menyebarkan Islam di kerajaan-kerajaan kecil sekitarnya sejak abad ke-10M, dan akhirnya berlaku pernikahan antara pemimpin Pasai dengan puteri Perlak. Namun begitu, berdasarkan pelbagai informasi, terutama catatan-catatan dalam kronik Melayu seperti Hikayat Raja-raja Pasai dan Sejarah Melayu (Silalatus Salatin), terdapat beberapa riwayat berbeza tentang kemasukan Islam ke Samudera-Pasai.

●     Pendakwah Islam kiriman Daulah Fatimiyah

Slamet Mulyana, seorang sarjana tempatan Indonesia dalam tulisannya mengenai keruntuhan Kerajaan-kerajaan Hindu dan kebangkitan Kerajaan Islam di Nusantara, mendakwa Daulah Fatimiyah (906-1179M) pada zaman Khalifah al-Amir bi Ahkam Allah (1101-1130M) telah mengirimkan pendakwah-pedagang yang diketuai oleh Nizamuddin al-Kamil. Mereka tiba di Pantai Timur Sumatera pada 1128M dan mendirikan Kerajaan Pasai. Dikatakan Nizamuddin al-Kamil bertanggungjawab melantik Meurah Silu sebagai Raja Pasai.

●     Pernikahan Raja Pasai dengan Puteri Perlak

Raja Samudera-Pasai, Meurah Silu dikatakan telah dikahwinkan oleh Sultan Makhdum Alaiddin Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat II (1230-1267M) dengan puteri baginda, Puteri Ganggang Sari (Puteri Raihani) bagi mengukuhkan hubungan Kerajaan Perlak dengan kerajaan sekitarnya. Melalui perkahwinan ini, Meurah Silu di-Islamkan.

●     Mimpi bertemu Rasulullah S.A.W

Menurut Hikayat Raja-raja Pasai, Meurah Silu telah bertemu dengan Rasulullah S.A.W dalam mimpinya, lalu diajar mengucap dua kalimah syahadah. Lalu diberikan nama Islam untuknya, Malik as-Salleh. Selepas itu, baginda dapat membaca al-Quran dengan lancar tanpa perlu belajar.

●     Pendakwah kiriman Syarif Makkah

Dalam kebanyakkan sumber menyebutkan bahawa Syarif Makkah telah mengirimkan pendakwah ke Perlak, iaitu Sheikh Ismail dari Hijaz. Ulamak ini kemudiannya disertai juga oleh Raja Muktabar, India, Sultan Muhammad, seorang Arab keturunan Khalifah Abu Bakar as-Siddiq, yang bergelar Faqir Muhammad. Sheikh Ismail telah berdakwah di seluruh negeri sekitar Perlak, termasuk Aru, Deli dan Pasai. Selepas bertemu Sheikh Ismail dan Faqir Muhammad, Meurah Silu memeluk Islam dan membaca al-Quran, diikuti oleh para pembesarnya yang turut memeluk Islam. Inilah riwayat yang dikemukakan oleh Sejarah Melayu.

●     Pendakwah kiriman Kerajaan Ghowri, India

Seorang sarjana, Taqiyuddin Muhammad dalam kajiannya mendakwah Islam yang berkembang di Samudera-Pasai adalah dibawa oleh putera Kerajaan Ghowri dari India, iaitu Ibnu Mahmud (m. 1226M). Anak kepada Sultan Mahmud al-Ghurry (1206-1212M) dikatakan bertanggungjawab mengembangkan aliran Mazhab Syafie di Nusantara melalui Perlak. Beliau mengemukakan teori ini berdasarkan prasasti batu nisan Ibnu Mahmud yang dijumpai di Aceh.

Daripada pelbagai pendapat ini, terdapat beberapa fakta penting, antaranya peng-Islaman Samudera-Pasai oleh Nizamuddin al-Kamil dari Daulah Fatimiyah. Hal ini mempunyai asas berdasarkan Mazhab Syiah yang tersebar lebih awal di Samudera-Pasai. Kemudian, kerajaan ini dikatakan telah "di-Sunnikan" oleh pendakwah kiriman Syarif Makkah, yang menurut Ahmad Jelani Halimi, inilah yang dimaksudkan sebagai "peng-Islaman" oleh Sejarah Melayu. Kemudian baharulah Mazhab Fikah Syafie disebarkan melalui peranan Kerajaan Ghowri. Wan Hussein Azmi, walau bagaimanapun telah menolak semua teori peng-Islaman Meurah Silu ini, kerana mendakwa Islam telah tiba lebih awal dan telah berkerajaan di Samudera sejak 1042M. Jika pandangan Wan Hussein Azmi adalah benar, maka lebih tepat adalah Islam dibawa Samudera oleh Perlak, sedangkan semua kedatangan pendakwah dari Mesir, Makkah dan India berlaku dalam tempoh selepas 1042M untuk mengukuhkan perkembangkan Islam, terutama pada zaman Maharaja Ghiyayuddin Shah (1133-1155M) yang dikatakan dakwah mula berkembang pesat.

Meurah Silu: Pengasas Kesultanan Samudera-Pasai

Dalam Hikayat Raja-raja Pasai, disebutkan bahawa pada satu ketika, terdapat dua putera di Pasai iaitu Raja Ahmad dan adiknya, Raja Muhammad. Mereka masing-masing mempunyai anak angkat iaitu Puteri Buluh Betong dan Meurah Gajah. Kemudiannya, kedua-duanya telah berkahwin dan mendapat dua putera bernama Meurah Silu dan Meurah Hasun. Setelah wafatnya Raja Ahmad dan Raja Muhammad serta kedua ibu bapa mereka, Meurah Silu berpindah ke Rimba Jeram. Di sini, beliau melihat semut gergasi dan memakannya, lalu menamakan tempat tersebut sebagai Samudera, sedangkan Pasai adalah nama anjing buruannya. Akhirnya negeri tersebut dikenali sebagai Samudera-Pasai. Dalam riwayat lain, dikatakan Meurah Silu adalah putera keturunan Suku Imam Empat (Sukee Imeum Peuet) yang berasal dari Khemer. Keturunan mereka menjadi Raja-raja di Perlak, Indrapurba, Samaindra dan Jeumpa. Sesetengah sarjana mengatakan Meurah Silu adalah keturunan dari dinasti Johan Berdaulat dari Perlak.

Meurah Silu (m. 1297M) menjadi tokoh yang sangat penting dalam sejarah Kerajaan Samudera-Pasai kerana beliaulah yang mengasas kerajaan ini, dan kebanyakkan pengkaji mendakwa beliaulah Raja Melayu yang pertama beragama Islam dengan gelaran Malik as-Salleh pada 1267M. Disebabkan peranan besar Kerajaan Samudera-Pasai dalam menyambung peranan Perlak dalam perluasan dakwah di Nusantara, dengan sendirinya Meurah Silu menjadi tokoh yang sangat penting dalam perkembangan Daulah Islam di rantau ini. Pada batu nisan Malik as-Salleh yang ditemui di Aceh mencatatkan, "Ini kubur adalah kepunyaan al-Marhum hamba yang dihormati, yang diampuni, yang taqwa, yang menjadi penasihat, yang terkenal, yang berketurunan, yang mulia, yang kuat beribadah, penakluk, yang bergelar dengan Sultan Malik as-Saleh". Batu nisan itu mencatatkan tarikh kewafatan baginda pada bulan Ramadhan tahun 696H (1297M).

Samudera-Pasai menggantikan Perlak

Kewujudan Kerajaan Samudera-Pasai dikatakan bermula setelah krisis dalaman Kerajaan Samudera selepas kewafatan Sultan al-Kamil pada 1210M tanpa putera. Selepas 50 tahun berkrisis, Meurah Silu dari Pasai berjaya merampas kuasa dari Sultan Malik an-Nassir pada 1261M, lalu baginda menjadi Raja Samudera-Pasai. Selepas itu, beliau dikahwinkan dengan puteri Perlak dan menjadi Raja pada 1267M dengan nama Sultan Malik as-Salleh. Baginda mempunyai putera dari perkahwinan ini bergelar Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297-1320M). Selepas kewafatan Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat (1267-1292M), Kerajaan Perlak telah menghadapi serangan musuh, dan ramai rakyatnya berundur ke Samudera-Pasai. Sultan Malik as-Salleh menjadi tokoh penting yang mempertahankan kelangsungan Perlak sehingga kewafatannya pada 1297M. Sejarah Melayu mengatakan ketika ini, Kerajaan Samudera-Pasai mempunyai seorang bendahara agung yang bernama Orang Kaya Raja Kenayan yang giat memperluaskan wilayahnya. Dengan peranan bendahara ini, Sultan Muhammad Malik az-Zahir yang naik takhta pada 1297M telah bertindak mengambil alih kerajaan ayahanda saudaranya di Perlak, lalu diserapkan ke dalam Kerajaan Samudera-Pasai. Dengan itu, bermulalah Kerajaan Samudera-Pasai sebagai pengganti Perlak.

Selain kekuatan kerana kaliber Sultan dan bendahara agung tersebut, Samudera-Pasai ketika ini sudah mulai menjadi pelabuhan yang penting dan mempunyai hubungan dengan China, di samping kesuburan tanahnya. Wilayah Kesultanan Samudera-Pasai ketika ia dibangunkan oleh Sultan Muhammad Malik az-Zahir turut meliputi Gayo dan Aceh Tengah hingga ke Pergunungan Peut Sagoe. Seorang pengembara Perancis, Odoric de Pordenone (m. 1331M) mencatatkan Negeri Samudera-Pasai sebagai kaya dengan beras, emas, tembaga, kayu, lada dan juga binatang ternak. Dengan kekayaan ini dan kemajuan pelabuhannya, Kerajaan Samudera-Pasai telah menjadi pengganti yang melanjutkan legasi Perlak sebagai Daulah Islam yang baru di Nusantara. Ini terbukti kerana Samudera-Pasai dapat memainkan peranan yang lebih besar terhadap dakwah Islam ke seluruh Nusantara, selain pelaksanaan Syariat yang lebih meluas.

MOHD FADLI GHANI
Pusat Penyelidikan PAS
17 Syawal 1439 / 1 Julai 2018 - HARAKAHDAILY 4/7/2018

PAS Dun Sungai Tua memerhati secara serius tragedi malang membabitkan adik Adam Rayqal yang ditemui mati di rumah pengasuhnya di Jalan Nakhoda Kiri, Kampung Nakhoda, Batu Caves.

Ia merupakan suatu perkara yang amat tidak berperikemanusiaan dan sepatutnya berlaku dalam pada kita dihidangkan isu-isu penderaan anak dan pembuangan bayi mutakhir ini.

PAS Dun Sungai Tua ingin merakamkan ucapan takziah kepada Mohd Sufi Naeif Mohd Fauzi dan isterinya Farah Madiha Othman atas tragedi yang menimpa keluarga ini. Kami mendoakan keluarga ini diberikan kesabaran dalam menempuh ujian berat ini.

Apatah lagi ia adalah saat paling sukar kepada mereka dalam menempuhi hidup selepas kehilangan anak tersayang dalam tragedi menyayat hati.

PAS Dun Sungai Tua ingin mencadangkan kepada Kerajaan khasnya menyediakan pusat penjagaan yang berautoriti tidak hanya kepada pekerja awam, juga kepada pekerja swasta yang ingin menghantar anak-anak ke pusat penjagaan.

Kakitangan yang diambil boleh dilatih dalam kerja-kerja mengasuh bayi juga mereka yang dalam kalangan graduan kursus jururawat juga boleh diserapkan ke pusat penjagaan ini.

Kami sekali lagi mengucapkan salam takziah kepada keluarga adik Adam. Damailah anak syurga ini di sana dan bertabahlah ibu dan ayah mereka.

USTAZ MOHAMMAD IBRAHIM @ Ustaz Mad China (UMC)
Mantan Calon N16,
Sungai Tua, Gombak.
04 JULAI 2018 - HARAKAHDAILY 5/7/2018

SEPERTI semua sedia maklum, berkenaan tragedi yang telah menimpa adik Adam Rayqal yang ditemui di rumah pengasuhnya di Kampung Nakhoda, Batu Caves dan disorokkan di bahagian sejuk beku peti ais di rumah tersebut. Perkara ini amat mendukacitakan kita semua.

Saya difahamkan ibu bapa kepada Adam Rayqal merupakan anak Negeri Terengganu dan saya dimaklumkan bahawa jenazah Adam Rayqal akan dibawa pulang ke Terengganu selepas urusan bedah siasat dijalankan.

Saya mengambil kesempatan ini mewakili Kerajaan Negeri Terengganu merakamkan ucapan takziah kepada Mohd Sufi Naeif Mohd Fauzi dan isterinya Farah Madiha Othman atas kehilangan anak mereka. Diharapkan mereka dan keluarga bersabar atas ujian yang dihadapi kini.

Saya juga mengharapkan siasatan menyeluruh dijalankan dan semoga kejadian seperti ini tidak berlaku lagi pada masa akan datang.

DR AHMAD SAMSURI MOKHTAR
Menteri Besar Terengganu – HARAKAHDAILY 4/7/2018

DEWAN Muslimat PAS Malaysia merasa dukacita dan simpati terhadap kes yang baru berlaku ke atas seorang bayi lelaki, Adam Rayqal, dipercayai mati di rumah pengasuhnya.

Sehingga ke hari ini, telah tular pelbagai kes yang melibatkan pusat jagaan atau pengasuh bayi dan kanak-kanak yang amat membimbangkan para ibu bapa untuk meninggalkan anak mereka sepanjang keberadaan mereka di tempat kerja.

Bagi mengatasi masalah ini, Muslimat PAS menggesa pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (Jabatan Kebajikan Masyarakat) mengambil tindakan proaktif sesuai dengan keadaan dan kehendak semasa.

Antara syor daripada kami Muslimat PAS ialah;

●     Pembukaan taska atau nurseri di tempat kerja

Projek ini bertujuan memudahkan para ibu bapa menghantar, memantau serta mengambil semula anak mereka.

Selain memudahkan urusan ibu bapa, projek ini boleh menambahkan peluang pekerjaan buat wanita yang sedang menganggur.

Namun, latihan dan kemahiran wajib diberikan kepada pengasuh sebelum boleh menjadi pengasuh dan penjaga.

●     Perketatkan Akta Pembukaan Taska

Walaupun telah ada undang-undang berkaitan pembukaan dan penubuhan taska daripada pihak Kementerian, ianya perlu diperketatkan dan selalu dikawal selia oleh pihak berwajib.

Setiap daerah mesti diletakkan satu wakil yang akan menjaga dan memantau taska yang didaftar di dalam daerahnya.

●     Penyediaan latihan dan kawal selia pengasuh berdaftar

Selain mewajibkan pendaftaran pengasuh, maklumat berkaitan mereka mestilah boleh dicari dalam satu sistem database pengasuh yang mengandungi maklumat peribadi, termasuk rekod kesihatan (terutama mental health screening), pendidikan, sijil yang selayaknya.

Pengasuh yang berdaftar wajib mengikuti latihan yang disediakan serta akan dipantau secara berkala bagi memastikan kualiti penjagaan terjamin.

Kami Muslimat PAS dengan tegas mengambil berat isu ini demi menjaga hak dan keselamatan anak-anak terutama bayi yang masih kecil.

Hal ini diharap tidak berlaku lagi dan pihak berkuasa mesti mengambil tindakan yang sewajarnya agar kesedaran timbul bagi para pengasuh untuk sentiasa berjaga-jaga serta amanah dalam melaksanakan tugasan masing-masing.

ROSNI ADAM
Timbalan Ketua
Dewan Muslimat PAS Malaysia
4 Julai 2018 bersamaan 20 Syawal 1439 - HARAKAHDAILY 4/7/2018

 

More Articles ...