Sidebar

OSM_NO_ACTIVE_SUBSCRIPTIONS

Tiada siapa mampu jinakkan hati manusia melainkan Allah

Fikrah
Typography

Tafsir Surah Al- Anfal Ayat 63 (Bahagian 2)

KEMUDIAN Ibnu Mas'ud r.a. mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang yang saling menyenangi kerana Allah. Menurut riwayat lain ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang saling menyukai kerana Allah. Demikianlah menurut riwayat Imam Nasai dan Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Lalu Imam Hakim mengatakan bahawa atsar ini sahih.

Abdur Razzaq mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar, dari Ibnu Towus  dari ayahnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan "Sesungguhnya silaturrahmi itu dapat terputuskan, dan nikmat itu dapat teringkari; dan sesungguhnya Allah itu apabila mendekatkan (melunakkan) di antara hati orang-orang yang tadinya bermusuhan, maka tidak  ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkannya."

member login