Sidebar

OSM_NO_ACTIVE_SUBSCRIPTIONS

Kekuatan umat Islam mampu hadapi musuh dua kali ganda

Fikrah
Typography

TAFSIR: Surah Al- Anfal Ayat 66: Imam al-Bukhari meriwayatkan melalui hadis Ibnu Mubarak hal yang semisal (yang sama).

Sa'id Ibnu Mansur mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amir Ibnu Dinar, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ayat ini, bahawa pada mulanya Allah mengharuskan mereka (kaum muslim) tidak boleh lari dalam menghadapi musuh yang jumlahnya 10 kali ganda; 20 orang dari mereka tidak boleh lari kerana menghadap 200 orang musuh.

member login