Sidebar

OSM_NO_ACTIVE_SUBSCRIPTIONS

Klausa penanggungan pihak insurans dan takaful

Nasional
Typography

DATUK Dr Nik Mazian Nik Mohamad (PAS-Pasir Putih) meminta kerajaan menjelaskan adakah pihak Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan menambahkan klausa penanggungan ke atas pihak insurans dan takaful yang dikenakan ke atas pembeli-pembeli sebagai syarat pinjaman perumahan.

Ini kerana, katanya, dengan cadangan tersebut dapat membantu pihak kerajaan untuk memastikan rumah yang dibina dapat disiapkan serta tidak membebankan pembeli.

Menurut beliau, sebenarnya kerajaan adalah penjamin kepada pembeli rumah yang terpaksa membuat pinjaman kepada bank-bank untuk membiayai pembelian rumah.

member login