Pendidikan: Pelajar bukan bahan uji kaji

1. TERAS kedua negara yang dikenalpasti adalah pendidikan. Dari segi bahasa, pendidikan ialah "usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia.

2. Walaupun mungkin model pemerintahan negara moden yang berkonsepkan materialisme tidak begitu menjadikan pendidikan sebagai keperluan utama, tetapi WINS 2051 menjadikannya yang kedua selepas urustadbir. Walaupun pendidikan mungkin tidak memberi kesan secara langsung kepada fizikal negara, tetapi sebagaimana definisi di atas, pendidikan adalah melibatkan diri manusia, yang merupakan sebahagian daripada rukun bernegara dan juga penentu kepada jatuh bangun sesebuah ketamadunan. Matlamat akhir daripada pentadbiran politik sesebuah negara juga adalah untuk menguruskan kehidupan sosial manusia, supaya harmoni dan tenteram.

3. Islam meletakkan pendidikan sebagai teras utama ketamadunan. Ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi SAW adalah “bacalah”. Tiga kali Jibril mengulangi perkataan pertama dari surah al-Alaq itu sebelum menyampaikan baki ayat yang lain. Membaca merupakan medium paling utama dalam pendidikan, menunjukkan bahawa Islam meletakkan unsur pendidikan di hadapan mengatasi segala yang lain.

4. Dunia moden mengiktiraf pendidikan sebagai sebahagian hak asasi manusia sebagaimana makan-minum dan tempat tinggal. Justeru dengan meletakkan pendidikan sebagai teras utama, segala perancangan dan juga perbelanjaan negara haruslah mengambil kira aspek pendidikan dan tidak ada kompromi terhadapnya. Walaupun pendidikan mungkin akan melibatkan kos yang tinggi kepada kerajaan, ianya merupakan pelaburan jangka masa panjang yang sangat baik buat masa depan negara.

5. Pendidikan yang dimaksudkan oleh WINS 2051 bukan menumpukan aspek mentaliti semata-mata. Tetapi ianya lebih holistik, bermatlamatkan untuk membangunkan semua unsur yang ada pada diri manusia secara fizikal, mental dan spiritual. Inilah yang dinamakan sebagai pembangunan insan yang menjadi misi utama WINS 2051.

Mentaliti adalah elemen paling utama, justeru soal pendidikan dan budaya kajian ilmu akan menjadi tumpuan WINS 2051. Selain itu WINS 2051 turut menitik beratkan pendidikan berkenaan penjagaan jasmani dan gaya hidup sihat. Istimewanya, WINS 2051 turut menumpukan pembangunan rohani. Ia adalah asas kepada nilai dan moraliti rakyat bagi mencerminkan sebuah masyarakat bertamadun. Bahkan aspek inilah yang paling penting dalam membezakan manusia dengan mana-mana makhluk yang lain.

6. Aspirasi WINS 2051 dari sudut pendidikan adalah pembinaan nilai spiritual insan, dasar pendidikan yang jelas dan holistik serta meraikan kepelbagaian potensi. Justeru falsafah pendidikan nasional mungkin akan disemak kembali bagi menepati aspirasi yang dicitakan.

7. Kebanyakan masalah yang berlaku di berbagai sektor dalam negara hari ini dikesan berpunca daripada kegagalan sistem pendidikan. Jenayah kolar putih di sektor pentadbiran, jenayah sosial dan keruntuhan moral di sektor sosio-budaya, kerosakan ekosistem di sektor alam sekitar, kesedaran tentang kesihatan yang lemah, vandalisme dan berbagai lagi.

Antara punca paling utama adalah kerana pendidikan negara tidak menggabungjalinkan antara duniawi dan ukhrawi. Justeru mereka hanya menumpukan aspek mentaliti semata-mata, sehingga spiritual masyarakat kosong dan jauh terkebelakang. Inilah yang menyebabkan mereka tidak merasa apabila melakukan sebarang salah laku.

Justeru WINS 2051 akan menggubal kurikulum yang menekankan aspek spiritual dan nilai. Juga modul-modul latihan akan diperkenalkan bagi melahirkan graduan yang tinggi integriti sebelum menempuh alam kerjaya.

8. Dasar pendidikan negara sehingga sekarang masih belum jelas. Sering bertukar-tukar mengikut pertukaran menteri yang memegang portfolio pendidikan. Kesannya adalah kepada para pelajar yang menjadi seolah bahan ujikaji. Guru, pensyarah dan pengamal akademik juga terbeban kerana terpaksa meneliti kembali dasar-dasar yang bertukar.

WINS 2051 akan menyelesaikan masalah ini. Antara pendekatan yang akan diambil adalah menetapkan dasar yang lebih holistik bermula dari peringkat pra-sekolah. Sememangnya sumbangan PAS dalam membangunkan pendidikan negara tidak boleh dinafikan lagi. PAS memiliki beratus institusi pendidikan daripada peringkat pra-sekolah hinggalah peringkat pengajian tinggi. Dari sudut kepakaran, ia tidak perlu dipertikaikan.

9. WINS 2051 turut meletakkan aspirasi untuk memaksimumkan bakat dan potensi pelajar. Penilaian pencapaian pelajar tidak berasaskan peperiksaan semata-mata. Sistem penilaian lebih berkonsepkan penambahbaikan untuk semua pelajar mampu menguasai ilmu dengan keunikan penerimaan mereka yang pelbagai. Bukan untuk membezakan antara yang pandai dan lemah sehingga berlaku diskriminasi melalui pembahagian kelas dan sekolah.

Juga bukan bertujuan untuk memenuhi permintaan pasaran kerja sahaja. WINS 2051 memandang semua bidang akademik dan kemahiran adalah setaraf dan perlu disokong secara adil. Tiada bidang yang dikategorikan sebagai kampungan atau tiada masa depan.

10. Masalah lain yang membelenggu pendidikan adalah kos yang terlalu tinggi. Selepas dasar liberalisasi pendidikan diperkenalkan era 90an, pendidikan bertukar menjadi sektor perniagaan kepada pengusaha-pengusaha institusi swasta. Mereka memanipulasi keperluan masyarakat untuk belajar, dengan menawarkan pendidikan dengan caj yang tinggi, tetapi dipermudahkan sementara waktu dengan pinjaman PTPTN. Pengusaha institusi pendidikan dijamin keuntungan mereka melalui PTPTN, tetapi rakyat terpaksa menanggung beban hutang berpuluh tahun lamanya selepas tamat pembelajaran.

WINS 2051 mengambil berat akan masalah ini. Mekanisme lain bagi menggantikan PTPTN perlu dicari. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan pada tahun 2007 telah mengeluarkan Buku Ungu Endowmen yang mencadangkan sistem endowmen ataupun waqaf dalam Islam diaplikasikan dalam membiayai kos pendidikan negara. Endowmen menjadi sistem yang telah terbukti berjaya di beberapa negara barat seperti UK dan US. Universiti terkemuka seperti Cambridge dan Harvard antara yang menggunakan kaedah ini berpuluh tahun dahulu.

Sistem endowmen juga menepati aspirasi negara berkebajikan yang diperkenalkan oleh PAS. Rakyat dan kerajaan sama-sama terlibat dalam membangunkan negara. Namun persoalannya, kenapa kaedah ini tidak diaplikasikan sedangkan modulnya telah siap digubal oleh Kementerian Pendidikan?

11. Matlamat WINS 2051 adalah supaya rakyat menyedari kepentingan pendidikan. Akses kepada pendidikan boleh didapati dengan mudah tidak kira latar belakang. Membaca dan mengkaji menjadi budaya masyarakat Malaysia. Tidak dinafikan belanjanya sangat besar, tetapi pelaburan ini sangat berbaloi untuk negara.

WINS 2051 melihat tamadun dunia hari ini yang terkehadapan dari sudut sains dan teknologi datangnya daripada tamadun Islam. Secara lebih tepat, barat menceduk khazanah ilmu daripada pakar-pakar akademik dan hasil kajian Islam semasa kerajaan Andalus. Mengikut sebuah kajian, di zaman tersebut terdapat kira-kira 300,000 buah perpustakaan di Cordoba sahaja! Jumlah ini tidak dapat ditandingi oleh mana-mana peradaban manusia di mana-mana zaman samada sebelum dan selepasnya.

12. Satu kisah yang sangat inspiratif dalam membangunkan manusia. Ketika para sahabat duduk bersama dalam sebuah bilik, Saidina Umar mengajukan kepada sekalian sahabat: “Sila nyatakan impian kalian.” Lalu seorang sahabat menyahut: “Impianku adalah supaya biliki ini dipenuhi dengan dinar emas, supaya dapat digunakan di jalan Allah.” Saidina Umar mengajukan lagi: “Sila nyatakan impian kalian.” Seorang lagi menyahut: “Impianku adalah supaya biliki ini dipenuhi dengan batu permata yang bernilai, supaya dapat digunakan di jalan Allah.”

Saidina Umar terus mengajukan: “Sila nyatakan impian kalian.” Para sahabat membalas: “Kamu asyik bertanya tentang impian kami. Apa pula impianmu?”

Saidina Umar menjawab: “Impianku adalah supaya biliki ini dipenuhi dengan orang seperti Abu Bakar as-Siddiq, Abu Ubaidah al-Jarrah dan lain-lain, supaya dapat digunakan di jalan Allah.”

Saidina Umar yang dikenali sebagai Bapa Pembaharuan Pentadbiran Islam mengajar kepada kita bahawa material bukanlah keperluan utama sesebuah komuniti, sebaliknya yang penting adalah nilai manusia itu sendiri. Dan inilah yang yang ditekankan oleh WINS 2051 melalui teras pendidikan. – HARAKAHDAILY 23/11/2017

Urus tadbir: Sasar kedudukan CPI mengatasi Israel

1. DI DALAM fasa pertama WINS 2051 yang menumpukan aspek penyelesaian masalah, 9 teras utama negara dikenal pasti. Teras ini adalah segmen penting yang diperlukan masyarakat madani bagi kehidupan bernegara. Sembilan teras tersebut adalah:

i. Urus tadbir
ii. Pendidikan
iii. Ekonomi
iv. Kesihatan
v. Keselamatan
vi. Pertanian
vii. Sosio Budaya
viii. Alam Sekitar
ix. Prasarana

2. WINS2051 akan melihat apakah masalah yang berlaku pada setiap teras ini. Kemudian strategi pelaksanaan akan disusun berpandukan kepada masalah yang berlaku. Selepas itu, beberapa program-program utama negara akan dirangka bagi menyelesaikan masalah tersebut. Petunjuk Prestasi Utama (KPI) turut digariskan supaya program yang dijalankan benar-benar mencapai matlamat. Pada akhirnya, enam kunci capaian diletakkan sebagai tanda bahawa WINS2051 telah mencapai matlamat pada fasa pertama iaitu Transformasi Negara Sejahtera

3. Teras pertama negara adalah berkenaan perihal urustadbir negara. Aspirasi dan juga matlamat akhir daripada teras ini adalah supaya berlaku peningkatan kualiti dari sudut integriti, kecekapan dan keberkesanan di samping pembasmian terhadap korupsi & salah guna kuasa. Semua ini terangkum dalam epistomologi Islam sebagai sifat amanah. Allah SWT berfirman:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Sesungguhnya Kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung-ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. [Al-Ahzab:72]

PAS mendapati bahawa negara kini berdepan dengan masalah urus tadbir yang pincang. Walaupun tidak dinafikan sisi-sisi positif yang ada, tetapi tiada siapa dapat menafikan berlakunya gejala seperti rasuah, penyelewengan, serta tidak cekapan mentadbir sehingga berlaku pembaziran dan gerak kerja yang tidak mencapai sasaran.

4. Perkara ini disahkan dengan laporan audit dari Jabatan Audit Negara yang dikeluarkan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ia menunjukkan berlaku ketirisan di banyak kementerian dan juga jabatan kerajaan. Indeks persepsi korupsi (CPI) dunia 2016 yang dikelolakan oleh sebuah badan antarabangsa Transparency International (TI) menunjukkan Malaysia jatuh ke tangga 55 daripada 176 buah negara yang tersenarai.

5. Bagi menyelesaikan masalah ini, WINS2051 akan menggunapakai modul pentadbiran kerajaan Kelantan yang memperkenalkan konsep UMI (Ubudiyah, Mas`uliyah dan Itqan). Kelantan dipilih kerana keberkesanan mereka dalam menjaga integriti dan kecekapan urus tadbir, sehingga tidak ada seorangpun daripada pemimpin politik mahupun penjawat awam tertinggi di Kelantan yang terpalit dengan isu rasuah sejak memerintah lebih 20 tahun.

6. Konsep UMI ini dicetuskan oleh Almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nik Mat yang memfokuskan kepada prinsip pengurusan dalam pentadbiran awam negeri Kelantan. Ia diletakkan di bawah dasar Membangun Bersama Islam (MBI). Konsep ini kemudiannya dikembangkan oleh YAB Ustaz Mohamad Yakob menerusi penubuhan Institut Latihan Guru Kelantan.

7. UMI adalah singkatan daripada ‘Ubudiyyah, Mas’uliyyah dan Itqan.

Ubudiyyah: Konsep ini merujuk kepada kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ia memberi signifikan dari sudut sifat dirinya, tujuan hidupnya juga cara aktivitinya. Apakah tujuan dia mentadbir sebuah negeri, Adakah sebagai ibadat atau penderhakaan kepada Allah SWT. Ini boleh disebut sebagai penekanan kepada aqidah.

Mas’uliyyah pula bermaksud pertanggungjawaban (akauntabiliti) yang merujuk kepada sifat kerja seseorang yang dikaitkan dengan kedududkan Allah SWT sebagai pemberi tanggungjawab. Segala kerja (tanggungjawab) akan dipersoalkan di hadapan Allah untuk pengadilan. Aspek ini dirakamkan dalam konsep khilafah (vicegerence). Ini juga boleh disebut sebagai penekanan kepada syariat.

Itqan: Konsep ini merujuk kepada kualiti yang boleh diterjemahkan sebagai ketekunan, komitmen dan kesungguhan pada peringkat awal dan disusuli dengan fokus dalam melakukan kerja. Konsep ini juga bermaksud berterusan dengan tidak memberi ruang berlakunya penyelewengan atau sikap sambil lewa. Ini juga boleh disebut kepada penekanan kepada Akhlak.

8. Apa yang menarik, UMI telah dijadikan falsafah penting oleh kerajaan Malaysia dalam membangunkan generasi yang menggabungkan duniawi dan ukhrawi. YAB Perdana Menteri Malaysia dalam ucapannya pada Majlis Anugerah Inovasi Perdana Menteri (AIPM) 2017 telah memetik konsep UMI ketika menjelaskan elemen soul dalam membentuk generasi Khayra Ummah yang merupakan sebahagian dari wacana TN50.

Ini bermakna, Kelantan sekali lagi mendepani perubahan untuk melahirkan Malaysia yang lebih baik. Sebagai maklumat tambahan, sebelum ini pun telah banyak dasar dan polisi kerajaan negeri Kelantan yang ditiru sama ada oleh Kerajaan Persekutuan mahupun kerajaan negeri lain. Antaranya skim insurans percuma warga emas, pajak gadai ar-Rahnu, cuti bersalin 90 hari, kerja lima hari seminggu, konsep hotel Islam, rumah 3 bilik dan banyak lagi.

9. Mengikut sebuah rencana yang dikeluarkan oleh TI, korupsi bukan sahaja memberi kesan kepada pentadbiran yang pincang, malah ia turut memberi kesan kepada ketidakadilan sosial. Data CPI menunjukkan trend yang selari dengan data ukuran keadilan sosial yang dijalankan oleh Bertelsmann Foundation. Korupsi bermaksud pembahagian kekayaan negara berlegar di kalangan kelompok kecil elitis, yang boleh membawa kepada polarisasi sosial dan akhirnya berlaku ketidakseimbangan.

10. Menurut rencana yang sama juga, memerangi korupsi menjadi kempen popular politikus untuk meraih undi. Namun, ia cuma tindakan bersifat populis dan retorik semata-mata. Hakikatnya mereka tidak serius untuk memeranginya. Apabila mereka berjaya meraih kuasa, tiada perubahan positif yang berlaku, malah sebahagiannya menjadi lebih negatif.

Melihat kepada perkembangan yang berlaku di Malaysia, rencana tersebut ada benarnya. Justeru WINS 2051 tidak memandang enteng akan perkara ini. Kerana itulah model pentadbiran Kelantan dijadikan contoh, kerana ia bukan pendekatan populis. Ia telah terbukti berkesan dalam memerangi korupsi kerana ianya berasaskan ajaran Islam, bukan berkiblatkan mana-mana ideologi moden lain samada haluan kanan mahupun kiri.

11. WINS 2051 mensasarkan kedudukan sekurang-kurang tangga ke 25 daripada indeks persepsi korupsi (CPI) menjelang 2030. Walaupun matlamat akhir adalah supaya Malaysia mengungguli tangga teratas indeks sebagai negara yang bersih dari sebarang unsur penyelewengan, tetapi sasaran semasa itu adalah lebih realistik dengan perkembangan mutakhir dan keupayaan yang ada, mengambil kira jangka masa yang diperuntukkan.

12. Sekurang-kurangnya, Malaysia perlu berada di atas negara haram Israel yang kini menduduki tangga ke 28. Ia sebagai motivasi kepada negara umat Islam yang lain untuk tidak dilihat lebih buruk daripada negara haram tersebut. Amat tidak patut bagi negara Islam memiliki tahap ketelusan yang lebih rendah dari musuh Islam sendiri.

Setakat ini, di kalangan negara OIC hanya UAE yang berjaya mengatasi Israel. Negara arab tersebut berada di kedudukan ke 24. Brunei pula menyusul jauh apabila berada di tangga ke 41, manakala negara OIC lain semuanya di belakang Malaysia.

13. Integriti ataupun amanah bukan perkara baru dalam peradaban manusia. Bukan juga baru diperkenalkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW sahaja. Bahkan ia sudah sebati dengan tamadun manusia beribu kurun lamanya . Firman Allah SWT merakamkan dialog antara Nabi Syuaib AS dan anaknya:

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Sesungguhnya sebaik-baik orang yang perlu diambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah".
[Al-Qasas:26]

KANGAR: Mereka yang meminta izin pengecualian dengan pelbagai alasan apabila diperintahkan berjuang perlu berwaspada kerana ia menunjukkan masalah iman dan rasa ragu-ragu terhadap perjuangan.
 
Yang DiPertua PAS Kawasan Kangar, Ustaz Yusainee Yahya berkata, memberi alasan sedemikian adalah suatu tabiat negatif yang perlu dihapuskan dari hidup pejuang.
 
Kerana menurutnya, mereka akhirnya akan mati bersama keraguan itu, sedang alasan tersebut menunjukkan hakikat bahawa manusia tersebut tidak suka atau tidak mahu melakukan seruan yang diperintahkan.
 
Peringatan tersebut diutarakannya dari ayat 45 surah at-Taubah semasa berucap pada Himpunan Jentera PAS Dun Sena di Markas PAS Titi Midin, di sini kelmarin.
 
Seru beliau, setiap penggerak Islam perlu meletakkan diri sebagai alat kepada perjuangan Nabi Muhammad S.A.W sebagaimana Ummu Sulaim yang menyerahkan anak beliau iaitu Saidina Anas R.A untuk menjadi khadam kepada Baginda.
 
“Merasai keinginan untuk masuk ke Syurga dan takut akan Neraka Allah, akan menyebabkan kita bertambah semangat untuk berjuang.
 
“Seperti mana kisah Saidina Rabi’ah yang sanggup tidur pada waktu malam di hadapan rumah Baginda semata-mata untuk mempersiapkan keperluan Baginda Nabi S.A.W.
 
“Apabila ditanya oleh Baginda akan kemahuan beliau, jawab Saidina Rabi'ah beliau hanya ingin menjadi teman Baginda di dalam Syurga,” ujarnya yang juga Timbalan Pesuruhjaya I PAS Perlis.
 
Program himpunan itu telah bermula dari 11 November lalu dan akan berakhir 23 November nanti yang diadakan di setiap Dun di bawah Kawasan Kangar iaitu Kayang, Indera Kayangan, Sena, Bintong dan Kuala Perlis.
 
Pada majlis itu, panji PAS turut diserahkan kepada Pengarah Majlis Tindakan Dun, Ustaz Fakhrul Anwar Ismail sebagai simbolik penyerahan tugas dari pimpinan kepada ahli di setiap peringkat. - HARAKAHDAILY 16/11/2017

BINA kekuatan sendiri bersama dengan Gagasan Sejahtera. PRU 14, PAS  tidak bersama BN dan Pakatan Harapan. Ini tekad PAS kali ini. Apa yang penting gerakkan jentera PAS, ajak orang lain bersama dengan PAS dan Gagasan Sejahtera. Tunjukkan Islam sebagai rahmat untuk semua. Bukan ajaran Islam mengikut acuan manusia. Rahmat Islam tidak akan diperolehi tanpa Islam. Kita tidak akan dapat rasai manis, jika tanpa makan gula atau makan benda manis.

Pilihanraya memerlukan jentera dan sokongan. Jentera peringkat lokaliti (kampung, lorong, taman) mesti ada jentera PAS. Mereka boleh mengetahui kecenderungan pengundi. Hanya dengan ada jentera sahaja yang mampu untuk digerakkan. Oleh itu perlu ada cawangan PAS setiap kampung atau taman. Pengundi ini perlu disantuni dan diberikan pencerahan terutama pengundi luar bandar. Tanpa jentera ia sukar untuk dimenangi, terutama pengundi melayu.

Pilihanraya tidak cukup setakat hero di media sosial sahaja. Biarlah musuh PAS yang buat cerita yang bukan-bukan mengenai PAS. Mereka tidak ada kerja. Ahli PAS mesti sibuk dengan usrah, kuliah, tamrin, mesyuarat cawangan, kawasan, negeri, pusat dan lajnah. Sibuk mesyuarat di Unit Peti Undi, Majlis Tindakan Dewan Undangan Negeri, Jawatankuasa Piliharaya Kawasan, Jabatan Pilihanraya Negeri dan Jabatan Pilihanraya Pusat. Tidak termasuk mesyuarat lajnah masing-masing.

Apabila pilihanraya pula ahli PAS sudah ada jentera untuk gantung bendera, pasukan kempen daripada rumah ke rumah. Hari pilihanraya perlu kepada setiap saluran seorang petugas di bilik pengundi setiap dua jam sekali dibuat secara bergilir. InsyaAllah jentera PAS mampu.

Ahli PAS mesti menarik pengundi  bukan Islam.  Orang bukan Islam perlu didekati dan berikan pencerahan kepada mereka. Selama ini  orang bukan Islam disogok maklumat yang tidak betul kepada mereka, kononnya PAS hendak bersama dengan umno. Gambar-gambar pemimpin PAS yang hadir bersama program dengan pemimpin umno di uar-uarkan kepada orang bukan Islam.  Kita perlu tunjukkan gambar kemesraan pemimpin Dap dengan pemimpin umno perlu ditunjukkan kepada orang bukan Islam. Nanti adalah cyber trooper melayu Dap membela. PAS dituduh menerima  wang daripada DS Najib RM90 juta. Sarawak Report, peroses mahkamah sedang berjalan di London. ( tidak boleh hurai panjang kerana nasihat peguam di London).

Malahan kata Datuk Hussam, kata lebih daripada RM90 juta. Cuma kita harapkan Datuk Hussam Musa sebut nama, siapa pemimpin PAS supaya tindakan undang-undang boleh diambil. Kalau sebut PAS sahaja, tidak cukup untuk tindakan undang-undang. Biar ahli PAS hendak tahu juga siapa pemimpin PAS. Jika ada pemimpin seperti ini, ahli tidak akan simpan di dalam PAS.

Orang Melayu mesti diyakinkan, biar PAS pula memperjuangkan nasib mereka. Cukuplah beri undi kepada BN. 60 tahun apakah kualiti orang Melayu di negara ini. Melayu hanya diingati setiap kali pilihanraya.

Kelantan walau pun miskin, tetapi kaya dengan modal insan. Kita bangun negeri dengan modal insan. Royalti minyak sepatutnya diperolehi tetapi tidak diberi. Jika Kelantan miskin kita boleh berjalan dengan baik, walau pun tidak sempurna. Namun pembangunan  spritual dan fizikal berjalan dengan serentak. 27 tahun memerintah, tidak ada lagi MB dan Exco Kelantan didakwa oleh SPRM kerana rasuah. Bukti PAS boleh menjaga rakyat.

USTAZ IDRIS AHMAD
Naib Presiden PAS
25 Safar 1439/14 November 2017 – HARAKAHDAILY 14/11/2017

KUALA LUMPUR: Sebanyak 131 kejadian cerun runtuh yang berlaku di Pulau Pinang dalam jangka waktu daripada 15 September hingga 4 November baru-baru ini adalah satu rekod baharu kebangsaan. 
 
Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Pusat, Dr Azman Ibrahim berkata, agak sukar bagi mana-mana negeri lain untuk memecahkan 'rekod' ini. 
 
"Dalam suasana cuaca yang tidak menentu ditambah pula kita masih dalam edah musim tengkujuh sekarang, kebarangkalian untuk angka ini terus meningkat adalah tinggi. 
 
"Saya tidak berhasrat hendak mengucapkan tahniah kepada Lim Guan Eng atas pencapaian 'rekod yang memberansangkan' ini kerana yang menjadi mangsa adalah rakyat. Yang terkorban juga rakyat," ujar beliau kepada Harakah hari ini.
 
Apabila menjejakkan kaki ke Pulau Pinang katanya, dengan mudah sesiapa pun akan dapat melihat bagaimana kondominium serta apartment mewah di lereng-lereng bukit; tumbuhnya lebih rancak dari cendawan yang muncul selepas hujan. 
 
Ini adalah menurutnya, gaya hidup masa kini, 'trend' kehidupan gaya mewah yang hanya mampu dilihat oleh warga Melayu penduduk asal Pulau Pinang. 
 
"Guan Eng mempunyai kuasa dan wang, maka semua itu mampu mereka gapai. Namun ada ketikanya lantaran kerakusan menarah lereng dan tebing bukit untuk pembangunan dengan bermodalkan kuasa dan wang akan menyebabkan alam memberontak. 
 
"Ketika inilah kalau manusia mahu sedar; betapa kerdilnya diri mereka berdepan dengan kuasa alam. Kalau tidak mahu insaf juga maka terpulanglah," ulas beliau.  
 
Terangnya, Allah telah jelaskan kepada hambanya di dalam Al-Quran bahawa bukit-bukau adalah pasak yang mengukuhkan dan menstabilkan muka bumi.
 
Menganggu pasak jelasnya, bermakna menggugat 'baji' yang menguatkan bumi di mana hasilnya jelas dan nyata lalu dapat dilihat oleh semua orang. 
 
"Simpati kita kepada rakyat kebanyakan yang basah terkena tempias air liur yang tersembur dari mulut orang suka sembang besar bernama Lim Guan Eng!" bidas Dr Azman. - HARAKAHDAILY 14/11/2017

USRAH terjemahannya keluarga. Dalam usrah kita mengasihi dan saling menjaga kebajikan ahli usrah bagaikan keluarga sendiri. Dalam usrah ada perkongsian ilmu dan kefahaman, ada perkongsian soal kehidupan dan kebajikan. Di situ terbina ikatan persaudaraan, pertautan silaturrahim dan mahabbah, saling mengasihi.

Orang tercengang setiap kali bencana seperti di Pulau Pinang, PAS boleh mengorganisasikan ribuan sukarelawan yang membawa aset masing-masing, kenderaan ringan dan berat, jentolak, waterjet, genset, dapur secara percuma. Bantuan makanan yang mencurah curah.

Semua percuma. Bukan ada 'peruntukan khas bencana' oleh kerajaan.

Semua terbina daripada proses pendidikan, tarbiyah, pembentukan jati diri yang panjang prosesnya melalui usrah, tamrin, mukhayyam, juga melalui pendidikan formal sejak kecil di PASTI, sekolah sekolah DAR, Madrasah.

Bayangkan jika PAS yang memimpin negara. Menukar seluruh sikap rakyat yang penuh ciri individualistik, nafsi nafsi kepada satu 'bangsa Malaysia' yang terbina atas jati diri yang dipimpin oleh Islam. Yang menjadikan kita semua bagaikan satu keluarga yang saling menjaga, melindungi antara satu sama lain. Saling mendorong setiap ahli supaya maju dan berjaya.

Tak mengapa jika kita berbeza bangsa dan agama serta taraf kehidupan. Islam menganjurkan kesejahteraan dan kebajikan untuk semua.

Kerana sifat keluarga, usrah, mahukan setiap ahlinya berjaya, bukan sahaja di dunia, tetapi sejahtera perjalanannya sehingga ke akhirat.

Kita berusaha, hidayah bukan kuasa kita. Ia anugerah Allah Yang Maha Kuasa.

Itulah kebahagiaan kita berkeluarga. Keluarga besar Malaysia. – HARAKAHDAILY 14/11/2017

NBalaS

KESEJAHTERAAN dan keharmonian beragama di Malaysia sekali lagi digugat dengan polisi diskriminasi agama, kali ini melibatkan hotel antarabangsa. Pekerja yang bekerja di bahagian hadapan kaunter hotel tidak dibenarkan memakai tudung atas alasan ianya polisi hotel antarabangsa. Ameerah Malaysia mengkritik larangan ini dan menganggap ianya sebagai satu polisi ketinggalan zaman serta menindas hak wanita yang mahu mengamalkan agamanya. 
 
Amalan bertudung bukan lagi satu praktis yang janggal. Pemakaian hijab sudah diamalkan di seluruh dunia sama ada negara-negara majoriti muslim atau sebaliknya. Ia dipakai di pertandingan sukan antarabangsa,  dipakai oleh pemimpin-pemimpin utama negara serata dunia , bahkan oleh artis-artis popular di Malaysia sendiri mahupun luar negara. 
 
Pemakaian tudung  jelas tidak langsung membataskan gerak kerja mahupun menjadi halangan dalam apa jua aktiviti pekerjaan sebagaimana dibuktikan oleh wanita-wanita Malaysia yang berkerja di seantero negara. Oleh itu menjadikan pemakaian tudung sebagai satu larangan dalam polisi pekerjaan adalah tidak relevan dan munasabah. 
 
Bertudung sebagai salah satu cara berpakaian menutup aurat merupakan satu tuntutan dalam agama Islam. Ianya melibatkan pegangan agama  sebagaimana pemakaian turban dalam agama sikh serta bindi dan sidhur dalam agama hindu. Wanita berhak memilih untuk berpakaian mengikut etika agama, justeru 'memaksa wanita menanggalkan hijab' sebagai syarat untuk terus dapat bekerja adalah penindasan terhadap wanita. 
 
Kebebasan mengamalkan agama dijamin Perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Apa-apa sahaja peraturan mahupun polisi yang bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan adalah tidak berperlembagaan, tidak sah dan seharusnya terbatal. 
Malah, walaupun atas nama polisi antarabangsa, ia haruslah tertakluk pada penghormatan budaya dan norma setempat. 
 
Larangan bertudung di tempat kerja atas apa jua alasan tidak boleh diterima dan dilihat sebagai polisi terkebelakang di saat masyarakat dunia semakin ke hadapan dalam menghormati hak kebebasan beragama. Persatuan Hotel tidak seharusnya membela polisi terkebelakang dalam negara demokrasi ini.
 
Kerajaan digesa membuat pemantauan menyeluruh dan mengambil tindakan tegas ke atas hotel-hotel yang masih lagi mengenakan polisi diskriminasi agama seperti ini. Kegagalan bertindak tegas di pihak Kerajaan hanya mencetuskan kebimbangan berterusan di kalangan rakyat bahawa hak kebebasan beragama mereka tidak terbela. 
 
HUSNA HASHIM
Pengarah Ameerah Malaysia - HARAKAHDAILY 13/11/2017
 
 

KEGILAAN Penasihat DAP merangkap Ketua Parlimen DAP, Lim Kit Siang, mengeluarkan kenyataan media sudah menjadi seperti satu legenda dalam dunia politik Malaysia ini di mana, sepanjang ingatan saya, tiada lagi mana-mana ahli politik Malaysia yang serajin beliau di dalam berbuat demikian walaupun kenyataan media beliau kerap tidak mendapat maklum balas daripada pihak yang diseru.

Malah, Ketua Staf Ibu Pejabat DAP, Foo Yueh Chuan, dalam satu laporan portal berita DAP, Roket Kini, bertajuk “Jawatan ‘Setiausaha Politik Lim Kit Siang’ bukan lantikan biasa-biasa” pada 25 Ogos 2017 menyebut mengenai bagaimana “Lim Kit Siang menulis dan mengeluarkan kenyataan medianya sendiri setiap hari, sehingga mencecah tiga atau empat kenyataan dalam satu hari”.

Perkara ini memang tidak dapat dinafikan lagi jika dilihat kepada rekod kenyataan media yang Lim Kit Siang keluarkan selama ini yang dicatatkan secara rapi di dalam blog beliau, di mana contoh yang paling jelas sekali ialah kenyataan media yang beliau keluarkan dalam 9 hari pertama di bulan Oktober 2017 yang berjumlah sebanyak 21, atau purata sebanyak 2.3 kenyataan media setiap hari.
Senarai 21 kenyataan media yang Lim Kit Siang keluarkan dalam 9 hari pertama di bulan Oktober 2017 adalah seperti berikut:

1. 1 October 2017, 7:25 am: “Tomorrow, a third “Believe It or Not” event in two years involving the Prime Minister will take place when Najib declares open the new glittering MACC headquarters in Putrajaya”

2. 1 October 2017, 4:17 pm: “Challenge to MACC chief, Dzulkifli to declare whether he dare to recommend that Najib is not a suitable candidate for the next general election because of involvement in the 1MDB scandal?”

3. 2 October 2017, 9:01 am: “Call on all Opposition political parties in Sabah to unite on a common platform to topple Najib, UMNO and Barisan National at both the federal and Sabah levels in the 14GE and not to allow any differences among them to deflect them from this common objective”

4. 3 October 2017, 10:09 am: “Salleh and Abdul Rahman are stooges because they are not only Najib’s court jesters, they also fit the other meaning of ‘stooge’ in blindly defending Najib’s lies and falsehoods”

5. 3 October 2017, 3:08 pm: “MACC should return RM5 million to Yayasan Prihatin SPRM from Najib because of “conflict-of-interest” and ask for a budget provision of RM300 million for 2018 to combat corruption against “sharks” of corruption”

6. 3 October 2017, 5:44 pm: “A government which has lost the ability to differentiate between right and wrong has forfeited the right to be the government of Malaysia”

7. 4 October 2017, 2:08 pm: “Challenge to Najib to deny that he had not created an instant billionaire (in Malaysian ringgit) by approving RM1.8 billion commissions to Leissner or 9% of the three 1MDB bonds totally US$6.5 billion in 2012/3 – which is several times the industry average for underwriting risky bonds”

8. 4 October 2017, 3:46 pm: “Were there “fireworks” in the Cabinet this morning with Education Minister Mahdzir demanding public apology from Adnan for leading students astray or was there Ministerial camaraderie laughing at the “great fun” at the Putrajaya school?”

9. 4 October 2017, 5:59 pm: “Lawyers directed to take out a test case to sue the media which printed lies and defamatory material about me, like receiving RM1 billion bribe from Mahathir, just by quoting some “Tom, Dick and Harry””

10. 5 October 2017, 6:31 am: “Call on the civil service chiefs to resist the political pressures by Prime Minister and the UMNO/BN leadership to co-opt civil service to campaign for UMNO/BN in the run-up to 14GE”

11. 5 October 2017, 11:50 am: “Syed Saddiq should be a model for young Malays and young Malaysians to be true to our Malaysian Dream for the country to be show-case to the world of an united, successful, progressive, prosperous, plural nation of diverse races, religions, languages and cultures”

12. 5 October 2017, 5:09 pm: “Is Dzulkifli emulating Najib in refusing to have any media conference because he is afraid like the Prime Minister that his boasts and bombasts may be pricked by journalists’ sharp questioning?”

13. 6 October 2017, 8:25 am: ““H” is Najib’s propaganda “war general””

14. 6 October 2017, 3:02 pm: “Further proof that the rot has set in and only a government and political change in Putrajaya can bring a new hope to Malaysians with a new sense of responsibility by the nation’s leaders”

15. 7 October 2017, 7:20 am: “If there is any truth in the lies about Mahathir’s RM1 billion bribe to me, and MACC knows nothing about it, then MACC Chief Commissioner Dzulkifli Ahmad should resign in disgrace because of utter incompetence”

16. 7 October 2017, 2:48 pm: “There is a plot to get MACC to arrest and parade me in handcuffs in orange-coloured MACC lock-up uniform to counter kleptocratic allegations against Najib over 1MDB scandal”

17. 7 October 2017, 6:15 pm: “Still waiting for Dzulkifli of MACC to accept invitation personally explain at the “Sayangi Malaysia, Hapuskan Kleptocrasi” rally in PJ on Oct. 14 what he had done to defend Malaysia’s reputation against being regarded worldwide as global kleptocracy as a result of 1MDB scandal”

18. 8 October 2017, 6:58 am: “I have been in politics for 52 years and the thought of becoming Prime Minister of Malaysia had never entered my mind”

19. 8 October 2017, 2:22 pm: “Call on all Malaysians regardless of race, religion or politics to attend the Pakatan Harapan rally “Sayangi Malaysia, Hapuskan kleptocrasi” in PJ to send a clear and unmistaken message to Najib and the world”

20. 8 October 2017, 11:09 pm: “If Mahathir had given me RM1 billion bribe, I will give one million Malaysians earning below RM1,200 a month a donation of R1,000 each”

21. 9 October 2017, 1:01 pm: “Can Puad Zarkashi of JASA which is nothing but a Special Affairs Department specializing in lies and black ops against DAP and PH reply rationally to former UMNO Secretary-General Sanusi Junid about me?”

Bagaimanapun, rekod kenyataan media Lim Kit Siang ini, yang selalunya adalah berupa kritikan, desakan, cabaran atau jawapan kepada musuh-musuh politik beliau, khususnya UMNO/BN, tetapi juga PAS, terjejas teruk dalam 9 hari pertama di bulan November 2017 di mana beliau hanya mengeluarkan sebanyak 3 kenyataan media, atau purata sebanyak 0.3 kenyataan media setiap hari, sahaja.

Senarai 3 kenyataan media yang Lim Kit Siang keluarkan dalam 9 hari pertama di bulan November 2017 adalah seperti berikut:

1. 1 November 2017, 9:48 am: “Najib’s “mother of all budgets” delivering fake news”

2. 2 November 2017, 4:07 pm: “Was “the power of 1MDB scandal” at play when in Parliament yesterday former Second Finance Minister Husni transformed from a Najib critic on 1MDB to a Najib sycophant, talking about Najib’s legacy of “zero corruption” when everybody knows it is “global kleptocracy”?”

3. 4 November 2017, 3:38 pm: “UMNO/BN government caught red-handed in trying to “steal” the 14GE by shifting 1,051 army voters to an uncompleted Segamat military camp”

Dapat dilihat betapa, sejak petang 4 November 2017 sehingga petang ini, 9 November 2017, tiada satu pun kenyataan media yang dikeluarkan oleh Lim Kit Siang untuk mengkritik, mendesak, mencabar atau menjawab musuh-musuh politik beliau, khususnya UMNO/BN, tetapi juga PAS, walaupun isu yang boleh dicipta sentiasa ada, sehingga timbul banyak pertanyaan mengenai “kebisuan” beliau ini.

Apakah Lim Kit Siang tidak merasa puas hati dengan prestasi Kerajaan Pulau Pinang dalam menguruskan banjir tetapi tidak mampu menyuarakannya kerana kerajaan ini adalah diketuai oleh anak beliau sendiri? Apakah beliau merasa bimbang kejadian dan pengurusan banjir ini akan membawa kekalahan kepada DAP di Pulau Pinang tetapi tidak mampu menyuarakannya kerana beliau adalah Penasihat DAP?

Apakah Lim Kit Siang merasa malu untuk mengkritik, mendesak, mencabar atau menjawab musuh-musuh politik beliau di dalam suasana di mana Kerajaan Pulau Pinang mendambakan bantuan daripada mereka? Apakah beliau merasa bimbang jika beliau sendiri meminta bantuan, atau berterima kasih di atas bantuan, musuh-musuh politik beliau menangani banjir maka imej beliau akan terjejas?

Kita lihat sahaja berapa lama Lim Kit Siang boleh “membisu”. – HARAKAHDAILY 10/11/2017

DATUK Mohamad Daud Iraqi mesra dipanggil Ustaz Mad Iraq, jiran saya di Kg Demit, Kubang Kerian, Kota Bharu.

Sama-sama sembahyang berjemaah di Masjid Mardhiah di Kampung Demit, Kubang Kerian. Masjid itu dibuat di atas tanah Almarhum Datuk Mohamad Nasir, bekas Menteri Besar Kelantan yang juga merupakan ayah mertua Ustaz Mad Iraq.

azman madSelepas sembahyang subuh, saya selalu duduk mengadap Ustaz Mad Iraq yang juga mesra kami panggil Ayah Mad untuk mendengar kisah-kisah perjuangan dari beliau. Mungkin kerana kami sama-sama lepasan pengajian dari Iraq, menyebabkan ada banyak perkara yang selalu dikongsi bersama.

Tutur kata orang lama penuh kejernihan dan sarat dengan pengalaman. Beliau yang pernah diamanahkan sebagai Ahli Majlis Syura Ulamak PAS, Ketua Dewan Ulamak PAS Pusat, Exco Kerajaan Negeri Kelantan, Ketua Dewan Ulamak PAS Kelantan dan beberapa lagi jawatan dalam parti.

Ustaz Mad Iraq selalu pesan, “Dalam berjuang ni kita akan jumpa belaka, ada pahit, ada manis. Pahit atau manis kita kena telan belaka. Kalau boleh kunyah sebelum telan, kunyah dulu. Kalau tak boleh kunyah sebab pahit, pakai telan gitu saja. Kehek jangan sekali.”

Dah bertahun Ustaz Mad Iraq dalam keuzuran akhirnya pada petang ini, Rabu 8 November 2017, Ayah Mad pergi meninggalkan kita buat selama-lamanya. 

إنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

Orang-orang lama dalam parti seorang demi seorang pergi meninggalkan kita dalam keadaan mereka istiqamah sampai akhir hayat. Meninggalkan kepada kita tugasan perjuangan yang belum selesai untuk disambung. - HARAKAHDAILY 8/11/2017

 

UNTUK memastikan segala program WINS 2051 berjalan dengan baik dan mencapai matlamat yang digariskan, ianya akan dipandu dengan 10 prinsip sepanjang tempoh pelaksanaannya:

1. Pematuhan kepada syariat dan penyelesaian mengikut prinsip Islam.

Prinsip pertama ini boleh dianggap sebagai ibu bagi semua prinsip yang lain. WINS 2051 bakal menjadikan syariat sebagai panduan utama, sesuai dengan perjuangan PAS yang mempercayai hanya Islam sahaja yang boleh membawa kesejahteraan kepada negara.

Walaubagaimanapun ini tidak bermakna WINS 2051 bersifat tertutup dan tidak menerima sebarang idea selain apa yang diperkenalkan oleh tamadun Islam. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan Islam, segala yang baik dari tamadun lain akan turut diambilkira. Kerana Islam mengajar bahawa kebijaksanaan itu adalah barang tercicir milik umat Islam. Di mana sahaja kebijaksanaan itu ditemui, maka orang Islamlah yang paling berhak untuk mengambilnya.

2. Insan berkualiti merangkumi akal, rohani dan fizikal adalah aset terpenting negara.

Prinsip kedua ini tidak menganggap manusia sebagai modal untuk mencapai keuntungan material. Tetapi manusia adalah makhluk paling mulia, yang sepatutnya dibangunkan dan dijaga segala elemennya dari sudut mental, fizikal dan spiritual. Material sepatutnya menjadi alat untuk manusia, bukan manusia sebagai alat untuk material.

Pembangunan insan menjadi misi utama WINS 2051. Mentaliti adalah elemen paling utama, justeru soal pendidikan dan budaya kajian ilmu akan menjadi tumpuan WINS 2051. Selain itu WINS 2051 turut menitik beratkan pembangunan fizikal melibatkan kesihatan jasmani. Sesuatu program tidak akan mengabaikan isu-isu kesihatan dan keselamatan samada kakitangan mahupun rakyat awam. Juga WINS 2051 menumpukan pembangunan rohani. Ia adalah asas kepada nilai dan moraliti rakyat bagi mencerminkan sebuah masyarakat bertamadun. Aspek inilah yang paling penting dalam membezakan manusia dengan mana-mana makhluk yang lain.

Sebenarnya, inilah juga konsep tamadun Islam yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW, dan diteruskan oleh semua dinasti Islam selepasnya. Tidak ada makna jika pembangunan hanya dari sudut fizikal dan material, tetapi jiwa dan minda manusia masih berhambakan makhluk.

3. Kekayaan dan hasil tempatan adalah untuk semua lapisan rakyat.

Melalui prinsip ketiga ini, barulah WINS 2051 menjelaskan tentang material sebagai sebahagian sumber untuk menjana pembangunan negara. Perkasa asas yang perlu difahami adalah kekayaan bukan milik ekslusif mana-mana pihak. Ia adalah milik semua lapisan rakyat. Kerajaan hanya bertindak sebagai fasilitator dan moderator untuk memastikan kekayaan negara tidak berlegar setakat lapisan bangsawan atau pihak tertentu sahaja.

WINS 2051 memahami bahawa kekayaan dan hasil mahsul material adalah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Justeru setiap yang bernama manusia berhak untuk menerimanya dengan adil. Namun begitu ia tetap perlu dikawal dan dijaga agar tidak berlaku salahguna dan pembaziran yang membawa kepada kerosakan di muka bumi.

4. Pembangunan sosial dan ekonomi adalah tanggungjawab bersama kerajaan pusat, negeri dan rakyat/komuniti.

Prinsip keempat ini merupakan terjemahan kepada konsep Negara Berkebajikan yang pernah diperkenalkan PAS kira-kira lima tahun lalu. Tanggungjawab untuk membangun dan menjaga negara tidak hanya terletak di bahu jentera kerajaan sahaja. Tetapi turut melibatkan setiap pihak sehingga ke peringkat akar umbi rakyat.

Rakyat Malaysia sememangnya terkenal dengan masyarakat yang sangat prihatin dan ringan tulang dalam membantu sesama mereka, bahkan amat sensitif dalam isu-isu kemanusiaan di peringkat antarabangsa. Sehingga ke hari ini sudah banyak institusi-institusi swasta yang bukan berasaskan keuntungan seperti NGO dan badan-badan kebajikan memainkan peranan membangunkan negara dan membantu rakyat dari segala segi.

WINS 2051 menyedari perkara ini dan akan memperkasakan lagi aspek ini. Rakyat akan diberikan lebih autoriti untuk memainkan peranan, kerana rakyat sendiri lebih memahami keperluan mereka. Prinsip ini juga dapat memupuk rasa ke’kita’an dan Malaysia ini kepunyaan bersama, selain menjadikan rakyat lebih produktif dan ‘peduli ummah’.

Satu lagi sudut yang perlu diperhatikan melalui prinsip ini adalah tanggungjawab antara kerajaan pusat dan negeri. Walaupun perlembagaan negara telah membahagikan bidang tugas antara pusat dan negeri, tetapi dari sudut tanggungjawab, keduanya memainkan peranan yang sama tanpa mengira perbezaan parti politik yang menerajui kerajaan tersebut.

Prinsip ini mengambil contoh daripada kisah Iskandar Zulkarnain dari al-Quran. Baginda meminta rakyat untuk turut bekerjasama dengan tenteranya bagi membina tembok penghalang Yakjuj dan Makjuj.

5. Pengasingan antara kuasa Politik dan kuasa Ekonomi. Kuasa Politik sebagai penentu halatuju negeri, Perancang Program, dan Pemantau. Kuasa Ekonomi melaksanakan perancangan yang diputuskan tanpa campur tangan kuasa politik.

Prinsip ini diletakkan kerana PAS menyedari punca kepincangan pembangunan ekonomi negara adalah kerana campurtangan orang politik terhadap perjalanan badan ekonomi. Segala polisi dan dasar ekonomi hanya cantik di atas kertas, tetapi gagal mencapai matlamat yamg digariskan kerana diganggu oleh orang-orang politik yang berkepentingan.

WINS 2051 memperbetulkan gejala ini dengan menerapkan polisi pengasingan kuasa antara kedua kutub ini. Orang yang menjalankan pelaksanaan ekonomi akan dipilih dari kalangan mereka yang benar pakar dan berpengalaman dalam segala cabang ekonomi seperti ahli korporat, ahli akademik, ahli perniagaan, pakar kewangan, akauntan dan lain-lain. Selaras dengan idea kerajaan teknokrat yang digagaskan Presiden PAS.

6. Pematuhan kepada Dasar Pemisahan kuasa Badan Legislatif, Badan Eksekutif dan Badan Judisiari tanpa ada campur tangan di antara satu sama lain.

Doktrin pemisahan kuasa ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan sebagai konsep negara demokrasi moden. Malaysia juga salah sebuah negara yang menerima pakai sistem demokrasi terpimpin. Namun dari sudut realiti, masih banyak berlaku campur tangan antara ketiga-tiga badan ini menyebabkan keadilan tidak berjaya dicapai.

WINS 2051 akan mengembalikan kepatuhan negara kepada doktrin ini. Badan kehakiman bebas untuk mengheret sesiapa sahaja ke muka pengadilan tanpa memerlukan kebenaran daripada mana-mana badan lain. Badan eksekutif berhak menentukan kaedah pelaksanaan mereka dalam menjalankan tugas tanpa dipengaruhi kepentingan badan-badan lain.

7. Menaiktaraf hidup golongan miskin & pengurangan kos sara hidup.

PAS menyedari jurang antara kaya dan miskin di dalam negara sangat lebar. Keghairan untuk mengejar status negara maju menyebabkan kepentingan untuk keseimbangan sosioekonomi rakyat terabai. Ketidakseimbangan ini secara tidak langsung mewujudkan suasana pemisahan antara rakyat ataupun kasta.

WINS 2051 mahu meletakkan rakyat semua berada di darjat yang sama. Justeru program-program yang dirangka akan menekankan matlamat menaiktaraf hidup golongan bawahan dan miskin ke arah yang lebih baik. Antara yang dititik beratkan adalah isu kos sara hidup yang terlalu tinggi. Perkara ini mungkin tidak memberi kesan kepada golongan berpendapatan tinggi tetapi sangat menekan golongan miskin dan kurang berkemampuan.

Perlu ditekankan, WINS 2051 tidak mengiktiraf sebarang sistem ekonomi samada kapitalis mahupun sosialis. Tetapi akan menggunakan sistem ekonomi Islam bagi menjayakan matlamatnya.

8. Penstrukturan sistem percukaian berdasarkan sistem ekonomi Islam.

Negara moden sekarang menggunakan polisi fiskal dalam menentukan kadar cukai dan perbelanjaan negara. Namun mereka membelakangi prinsip-prinsip percukaian di dalam Islam. Perkara ini menyebabkan ekonomi negara tidak dapat dibangunkan sebagaimana yang diharap.

WINS 2051 akan merombak sistem ekonomi negara yang sebelum ini berasaskan kepada konsep percukaian, kepada sistem ekonomi Islam yang tidak bergantung penuh kepada penentuan cukai. Cukai juga akan diskrukturkan semula supaya mematuhi syariat seperti cukai hanya dikutip daripada golongan berada, tidak melebihi kadar yang ditetapkan syarak dan juga dibelanjakan pada lapangan yang sepatutnya.

9. Pembangunan negara berasaskan prinsip lestari dan mapan.

Dengan prinsip ini, WINS 2051 turut menitikberatkan soal pemeliharaan alam sekitar. Keghairahan mengejar pembangunan tidak harus mengenepikan aspek penjagaan sumber alam. Ia juga sebenarnya adalah tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi, bagi mengelakkan alam ini rosak dengan sebab tangan-tangan manusia itu sendiri.

Kelestarian sumber alam adalah perlu bagi memasikan ianya kekal wujud untuk dimanfaatkan sepanjang masa. Sumber alam adalah sebaik-baik produk untuk dimanfaatkan manusia kerana ia adalah ciptaan langsung dari Allah SWT. Kegagalan memelihara kelestarian ini akan turut menambah bebanan negara dalam kos penyelenggaraan pembangunan sedia ada.

WINS 2051 mengambil kira program Sustainable Development Goals (SDG) yang diperkenalkan oleh United Nation Development Programme dalam prinsip kelestarian ini. Walaupun terdapat beberapa sasaran SDG yang perlu disemak kembali, tetapi ada beberapa perkara yang menepati konsep kelestarian ajaran Islam. Antaranya ialah kebersihan air, kepenggunaan dan penghasilan berhemah, kecermatan dalam guna tenaga, kepedulian terhadap perubahan iklim serta kecaknaan terhadap hidupan laut dan juga hidupan darat.

10. Kehidupan beragama sebagai asas kestabilan dan keharmonian antara kaum.

Prinsip terakhir WINS 2051 bagi menjamin kesejahteraan negara adalah supaya semua rakyat hidup berasaskan fitrah manusiawi yang tulen. Yang paling utama adalah kepercayaan kepada agama dan tuhan, selari dengan rukun negara yang pertama.

Ia tidak bermakna semua rakyat dipaksa untuk menganut agama Islam, kerana ajaran Islam memberi kebebasan untuk manusia memilih agama masing-masing. WINS 2051 lebih menekankan supaya walau apa agama sekalipun mereka anuti, mereka hendaklah mematuhi ajaran agama masing-masing.

PAS percaya walaupun Islam hanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah, tetapi semua agama lain bermatlamatkan kepada pembinaan nilai dan moral manusia mengikut kepercayaan masing-masing. Kebebasan mengikut agama masing-masing secara sempurna perlu ditekankan. Manusia yang bermoral dan tinggi nilainya akan menjamin kesejahteraan hidup bermasyarakat. Mereka yang percaya kepada kuasa tuhan dan balasan syurga neraka akan menjadi lebih baik secara moralnya berbanding mereka yang tidak bertuhan/atheis.

Sementelah Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang berbilang kaum serta agama, perihal agama dan budaya menjadi satu perkara yang amat sensitif dan perlu dipelihara supaya harmoni. Ia adalah langkah awal supaya rakyat boleh merasa tenteram berada di bawah sistem pemerintahan Islam, sebelum mereka beralih untuk mengkaji Islam dengan lebih mendalam lagi.

Tetapi ia tetap berpaksikan kepada peruntukan perlembagaan yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kedudukan Islam berbanding agama lain di negara ini perlu diiktiraf dan dihormati kerana ia adalah anutan majoriti rakyat. Tetapi agama lain juga bebas untuk diamalkan selagi tidak menggugat kedudukan Islam.

Selepas ini, akan dijelaskan pula perancangan WINS 2051 secara lebih terperinci pada fasa satu. Bermula dengan mengenalpasti segmen-segmen yang menjadi teras utama negara, diikuti pendedahan terhadap masalah utama seterusnya cadangan bagi setiap persalahan tersebut melalui program-program yang diatur. Petunjuk penilaian prestasi (KPI) akan diletakkan bagi setiap program bagi mencapai kunci capaian yang telah disusun sepanjang tempoh fasa tersebut, supaya matlamat Transformasi Negara Sejahtera berjaya dicapai di akhirnya. - HARAKAHDAILY 6/11/2017

 

MENEGUR dan mengkritik adalah satu keperluan. Agama adalah nasihat. Ia perlu sebagai muhasabah kepada manusia yang sering lalai.

Namun jangan ada dalam hati perasaan "padan muka kau" semasa menegur. Yang ditegur pula perlu berlapang dada. Jangan anggap orang menegur itu berniat buruk kepada kita.

Orang yang ikhlas menegur adalah yang tetap akan menghulur bantuan jika yang ditegur itu dalam kesusahan. Bukan hanya tahu mencari salah tetapi juga membantu mereka keluar dari masalah.

Contohnya, apabila seorang lelaki yang sedang melakukan maksiat, tiba-tiba kemalangan di hadapan kita. Sebagai muslim, wajib bantu dia. Tetapi dia juga perlu diingatkan bahawa mungkin kemalangan itu adalah teguran daripada Allah, supaya beliau sedar dan takutkan Allah.

Dalam keadaan susah itulah, manusia lebih cepat sedar berbanding sewaktu mereka bersenang-lenang. Ditambah dengan bantuan kebajikan yang dihulur, semakin mudah untuk menyentuh hati mereka. Kedua peluang ini harus diambil.

Jom ke Penang. Hulurkan bantuan kepada seluruh mangsa banjir. Jangan pilih bulu. Jangan kenang kisah lalu.

Ketepikan perbezaan bangsa, kaum, agama atau pandangan. Letakkan insaniah di hadapan. Walau kebanyakan mereka cina. Walau mereka non muslim. Walau ada yang pernah menentang Islam. Walau ada yang bermusuh dengan kita sampai sekarang. Tapi mereka tetap manusia yang berhak untuk terus mengecap ehsan tuhan. – HARAKAHDAILY 5/11/2017

TIMBALAN Ketua AMK, Dr Afif Bahardin dilihat cuba mempertikaikan pegangan PAS kepada prinsip Rukun Negara disebalik pertanyaan dikemukakannya. Malah, seolah-olah membentuk persepsi buruk untuk menuduh kononnya PAS menolak Rukun Negara. Malangnya, kenyataan dikemukakan Dr Afif menunjukkan beliau sebenarnya dangkal dan keliru memahami terma berhubung kait prinsip tersebut.
 
Memalukan diri sendiri, beliau sebenarnya yang cetek pengetahuan dan gagal membezakan antara penyataan sinopsis Rukun Negara dari butiran deklarasinya. Ia umpama tidak tahu membezakan antara ucapan aluan pengerusi majlis dengan ucapan perasmian pemimpin. Malah, bidasan Dr Afif yang berhujah atas perkataan 'liberal' dalam teks sinopsis Rukun Negara itu adalah pemahaman salah dan merbahaya.
 
Tafsiran beliau cenderung melihat perkataan 'liberal' tersebut sebagai pegangan atau fahaman; yang mewakili kebebasan. Sedangkan maksud sebenar di situ merujuk perihal pendekatan; yang bererti keterbukaan. Bermakna Dr Afif menanggapi Rukun Negara sebagai prinsip liberal, sekali gus menggambarkannya adalah jati diri Malaysia. Tentulah ianya janggal dan bercanggah dengan kelima-lima prinsip itu.
 
Atas kemungkinan ianya benar pendirian atau kesilapan, Dr Afif tetap perlu memberikan penjelasan. Sekiranya itu adalah kefahaman pegangan beliau, bermakna Dr Afif akan seiring dengan golongan aliran liberal. Maka kami nasihatkan agar kembali ke pangkal jalan. Jika sebaliknya, memadai beliau mengakui kekhilafan itu dan memohon maaf supaya tidak terus berlaku salah sangka.
 
Kami tegaskan, bahawa PAS adalah parti yang paling teguh merealisasikan Rukun Negara. Kepercayaan kepada Tuhan dibuktikan PAS dengan Islam menjadi dasarnya, serta menghormati agama lain. Kesetiaan kepada Raja dan Negara tidak dapat disangkal apabila PAS sentiasa mempertahankannya. Sedangkan terdapat parti yang bersengketa dengan Institusi Raja, tetapi akrab dengan kuasa asing.
 
PAS juga tegas menjunjung Keluhuran Perlembagaan dan menjaga Kedaulatan Undang-undang, ketika ada pihak cuba merobek dan mencabarnya. Malah PAS memelihara Kesopanan dan Kesusilaan, disebalik kebiadaban serta lupa diri oleh pihak tertentu terhadap negara. Kami menyeru agar kebaikan liberalisasi politik diperluaskan kepada masyarakat, namun menentang kejahatan agenda politik liberal.
 
USTAZ HISHAMUDDIN ABDUL KARIM
Ketua Penerangan
Dewan Pemuda PAS Malaysia
4 November 2017 | 15 Safar 1439 - HARAKAHDAILY 4/11/2017